Slovensko spustilo web monitorující uplatnění absolventů

21. 7. 2020 Na začátku roku spustilo slovenské Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny společně s dalšími partnery novou  webovou stránku , která poskytuje podrobná data o absolventech sekundárního a terciárního vzdělávání.  

Ilustrační foto

Photo by John Schnobrich on Unsplash 

Slovensko na tomto webu propojilo data z různých administrativních zdrojů a informačních systémů: ze vzdělávacího sektoru, služeb zaměstnanosti, sociálních pojišťoven a systémů nákladů práce. Připravuje se také využití dat ze zdravotních pojišťoven. 

Následující ukazatele statusu absolventů jsou dostupné pro každou ze 733 středních škol a jejich 366 oborů vzdělání a pro 33 vysokých škol a jejich 1415 studijních oborů:  

  • zaměstnanost (optimální, alternativní, mimo obor studia), 
  • krátkodobá smlouva, 
  • samostatná výdělečná činnost, 
  • registrovaná nezaměstnanost, 
  • pokračování v sekundárním nebo terciárním vzdělávání, 
  • mateřská nebo rodičovská dovolená, 
  • jiné (práce v zahraničí, dobrovolná nezaměstnanost atd.). 

Na webu lze najít také geografické rozmístění absolventů, top 3 zaměstnání, top 3 odvětví, průměr a medián mezd, míru registrované nezaměstnanosti a průměrnou dobu ve dnech potřebnou k nalezení prvního zaměstnání.   

Individuální monitorování poprvé umožňují anonymizované trajektorie absolventů. Přesné popisy související s dobou začátku zaměstnání (SK NACE Rev. 2, SK ISCO-08, identita a oficiální adresa společnosti, mzda) a registrovanou nezaměstnaností společně s uplatněním nástrojů aktivní politiky trhu práce jsou k dispozici pro každého jednotlivého absolventa. Tyto individuální trajektorie nejsou veřejně dostupné, ale pro odborníky představují cenný zdroj dat.      

Veřejně přístupné jsou ukazatele k jednotlivým školám a oborům studia. Webová stránka umožňuje srovnávat dvě školy a/nebo školu či obor studia s agregovanými regionálními či národními daty. Nástroj může pomoci žákům dělat informovaná rozhodnutí při výběru školy.  

Sledování uplatnění absolventů může rovněž doplnit prognózy poptávky na trhu práce a zásadním způsobem zlepšit regulování současné nabídky absolventů.  

 

Přeložila Aneta Vencovská 

 

Slovakia: Graduate-tracking instrument launched [online]. Cedefop, 19/05/2020 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/slovakia-graduate-tracking-instrument-launched