Anotace publikace: scénáře pro odborné vzdělávání v Evropě do roku 2035

23. 8. 2021 Publikace Cedefopu představuje scénáře pro evropské odborné vzdělávání a přípravu v 21. století.

Ilustrační foto

Souhrnná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) s názvem Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 shrnuje zjištění získaná v projektu Měnící se povaha a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě (2016–2018). Cílem výzkumu bylo podívat se na odborné vzdělávání a přípravu v Evropě z širší perspektivy, poskládat ucelený obraz jejich vývoje a identifikovat budoucí výzvy a příležitosti.

Přehled ukazuje, že evropské odborné vzdělávání a příprava se liší napříč zeměmi a procházejí v různých podobách podstatnými změnami (nastíněnými v propagačním videu Cedefopu). Jsou čím dál rozmanitější ve svých vzdělávacích programech a kvalifikacích, kromě toho ale také expandují do vyšších úrovní, čímž rozrušují vnímání vyššího a vysokoškolského vzdělávání jako výhradně akademicky orientované dráhy.

Pro některé země to znamená krok kupředu v tom, aby se celoživotní učení stalo realitou. V dalších zemích začíná být tradiční odborné vzdělávání a příprava pod tlakem vlivem klesajícího počtu mladých lidí a rostoucí preference všeobecného vzdělávání a přípravy. Tento negativní vývoj můžeme chápat jako předzvěst budoucích výzev.

 

Přečtěte si vybrané kapitoly z rozsáhlé publikace nebo jejich shrnutí: 

 

Připravila Aneta Vencovská

 

Vocational education and training in Europe, 1995-2035 [online]. Cedefop, March 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3083