Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy

29. 6. 2020  Stručná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) z ledna podává přehled těch nejzajímavějších nástrojů publikovaných v předchozím roce.   

Ilustrační foto

Které dovednosti zaměstnavatelé chtějí 

Odborné vzdělávání a kvalifikace musí reagovat na měnící se trh práce. Aby si lidé mohli zvyšovat kvalifikaci nebo se rekvalifikovat, je třeba vědět, po kterých dovednostech je mezi zaměstnavateli poptávka. Touto otázkou se v posledních letech zabýval také Cedefop. Pro získání informací o nabídce dovedností, poptávce po dovednostech a nesouladu mezi nimi využil kromě tradičních přístupů i moderní datovou analytiku včetně strojového učení a metod umělé inteligence.  

Cedefop vyvinul informační systém Skills-OVATE využívající velká data v reálném čase, v němž je možné sledovat proměnu nabídky pracovních míst. Nástroj vychází z analýzy více než 70 milionů inzerátů s nabídkami práce uveřejněných online ve všech členských zemích EU. Ukazuje, jaké pracovní pozice zaměstnavatelé nabízejí a které dovednosti vyžadují v konkrétních zemích i mezinárodně. Z uveřejněných dat vyplývá, že první příčku v požadovaných dovednostech obsadila schopnost přizpůsobovat se změnám. Velká poptávka je také po uchazečích, kteří dovedou pracovat v týmu, používat počítač, mluvit anglicky a jednat se zákazníky. Třetinu dovedností uvedených v inzerátech představovaly průřezové dovednosti, méně než polovinu tvrdé dovednosti a ve čtvrtině případů zaměstnavatelé poptávali digitální dovednosti. 

Učňovská příprava: finance a vzdělávání dospělých 

Učňovská příprava je v EU vnímána jako efektivní prostředek toho, jak uvést do souladu dovednosti pracovníků a požadavky zaměstnavatelů. Překážku zavedení učňovské přípravy však mohou představovat náklady na straně zaměstnavatele. Proto státy vymýšlejí různé pobídky, zejména pro malé a střední firmy. Cedefop tyto přístupy zmapoval a vytvořil Databázi k financování učňovské přípravy v EU, která obsahuje ujednání týkající se financování, ale i nástroje motivující zaměstnavatele ke zřizování učňovských pracovních míst a jednotlivce ke vstupu do učení. Uživatelé v databázi naleznou přehledy finančního řešení učňovské přípravy, více než 50 nástrojů financování využívaných ve více než 20 zemích a mají možnost je mezi sebou porovnávat.  

Informace o financování navazují na již dříve spuštěnou Evropskou databázi systémů učňovské přípravy. Obě databáze dále umožňují sledovat pokrok, kterého země dosáhly při využívání evropského rámce pro kvalitní učňovskou přípravu. Cedefop porovnal informace z jednotlivých zemí s kritérii uvedenými v tomto rámci a vytvořil interaktivní nástroj, který pomůže uživatelům získat relevantní informace a přehled o implementaci rámce. 

Učňovské vzdělávání je také čím dál častěji nahlíženo jako možnost získání vyšších kvalifikací od úrovně 5 Evropského rámce kvalifikací a jako cesta pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace dospělých. Tématem se zabývá studie Učňovská příprava dospělých, kterou Cedefop vydal v minulém roce. 

Systémy odborného vzdělávání na jednom místě 

Prostřednictvím evropské sítě ReferNet získává Cedefop již dvacet let informace o tom, jak funguje odborné vzdělávání a příprava v zemích EU, v Norsku a na Islandu. Díky tomu může porovnávat a analyzovat charakteristiky, trendy a vývoj systémů odborného vzdělávání a přípravy. V minulém roce Cedefop tento zdroj informací zpřístupnil v podobě databáze Odborné vzdělávání a příprava v Evropě, v níž uživatelé získají informace o více než 35 systémech odborného vzdělávání a přípravy, mohou je mezi sebou porovnávat, prohlédnout si jejich schémata a také stahovat národní zprávy.  

Databáze pomáhá tvůrcům politik, sociálním partnerům, výzkumníkům a dalším zájemcům porozumět podobnostem a odlišnostem národních systémů odborného vzdělávání a přípravy. Informuje o typech vzdělávacích programů a úrovních kvalifikací, ke kterým programy vedou, podílu učení se na pracovišti, poskytovatelích vzdělávání a cílových skupinách. Databáze se aktualizuje jednou za dva roky a umožňuje srovnání v čase.  

 

Přeložila Aneta Vencovská, 29. 6. 2020 

 

Briefing note: Towards new horizons [online]. Cedefop, January 2020 [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/cs/publications-and-resources/publications/9144