Národní konsorcium

Národní konsorcium ReferNet Česká republika má přes dvacet členských institucí, které jsou aktivní v oblasti odborného vzdělávání. Národní konsorcium shromažďuje, třídí, analyzuje a poskytuje informace a podklady z oblasti odborného vzdělávání v kontextu celoživotního učení.  Podílí se na plnění úkolů stanovených ročním plánem práce, včetně propagace sítě a diseminace jejích výstupů. V čele konsorcia stojí Národní koordinátor, kterým je na období 2020–2023 Národní pedagogický institut ČR, který plní svou funkci na základě smlouvy uzavřené s Cedefopem.  

IMG_20191210_113452_1.jpg

Orgány Národního konsorcia je Plenární zasedání složené ze všech členů konsorcia a Řídící výbor, který tvoří zástupci těchto sedmi institucí:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (předseda ŘV)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (místopředseda ŘV)
  • Národní vzdělávací fond
  • Národní pedagogický institut ČR
  • Svaz průmyslu a dopravy
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Unie CZESHA

Seznam členů Národního konsorcia:

Řídící výbor

n_logo_msmt.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Marta Stará (marta.stara@msmt_cz)

fb.jpg tw.jpg

n_logo_mpsv.jpg
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Martin Sycha (martin.sycha@mpsv_cz)

fb.jpg tw.jpg
n_logo_nvf.jpg
Národní vzdělávaci fond
Zdeňka Šímová (simova@nvf_cz)

fb.jpg
n_logo_npicr.jpg
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)
Martina Kaňáková (martina.kanakova@npi_cz)

fb.jpg
n_logo_spdcr.jpg
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Miloš Rathouský (mrathousky@spcr_cz)

tw.jpg li.jpg
n_logo_cmkos.jpg
Českomoravská konfederace odborových svazů
Lukáš Němec (nemec.lukas@cmkos_cz)

fb.jpg
n_logo_unieczesha.jpg
Unie CZESHA
Jiří Zajíček (jiri.zajicek@mssch_cz)
 


Řadoví členové
Sociologický ústav akademie věd ČR
Lumír Gatnar (lumir.gatnar@soc_cas_cz)

fb.jpg
Národní oddělení EURYDICE (DZS)
Jana Halamová (jana.halamova@dzs_cz)

fb.jpg
Centrum pro studium vysokého školství
Vladimír Roskovec (roskovec@csvs_cz)

fb.jpg
Unie zaměstnavatelských svazů
Vít Jásek (vit.jasek@uzs_cz)

fb.jpg
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV)
Pavlína Šťastnová (pavlina.stastnova@vupsv_cz)

fb.jpg
Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV)
Michal Karpíšek (karpisek@ssvs_cz)
Iva Voldánová (iva.voldanova@ssvs_cz)

fb.jpg
Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD)
Romana Nováčková (reditel@aivd_cz)

fb.jpg
Masarykova univerzita v Brně (MU)
Tomáš Sirovátka (tomas.sirovatka@vupsv_cz)

fb.jpg
Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně
Lenka Danielová (lenka.danielova@mendelu_cz)

fb.jpg
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Anna Juřicová (juricovaa@mpo_cz)

fb.jpg
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS)
Dana Čapková (dana.capkova@soukromeskoly_cz)

fb.jpg
Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ)
Marcela Antošová Davídková (davidkova@asociacevos_cz)
Úřad vlády České republiky
Pavla Košťálová (kostalova.pavla@vlada_cz)

fb.jpg
n_linka.jpg
 n_linka.jpg


Soubory ke stažení

Vyrocni_zprava_2021.pdf Vyrocni_zprava_2021.pdf (870,34 KB)

Vyrocni_zprava_2020.pdf Vyrocni_zprava_2020.pdf (485,68 KB)

Plan_prace_2022.pdf Plan_prace_2022.pdf (825,82 KB)

Plan_prace_2021.pdf Plan_prace_2021.pdf (949,37 KB)

ReferNet_rekapitulace_a_vyhled.pdf ReferNet_rekapitulace_a_vyhled.pdf (913,77 KB)

 

Základní dokumenty Národního konsorcia

ReferNet_Jednaci_rad_2020.pdf ReferNet_Jednaci_rad_2020.pdf (208,78 KB)

Statut_Narodniho_konsorcia_ReferNet_2020.pdf Statut_Narodniho_konsorcia_ReferNet_2020.pdf (949,37 KB)