Slovinsko: nové programy dalšího odborného vzdělávání

4. 8. 2020  Slovinsko připravuje nové programy dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET) pro zaměstnané absolventy (úroveň 4, 5 a 6 slovinského rámce kvalifikací), které mají uspokojit potřeby zaměstnavatelů v oblasti dovedností a kompetencí. Zaměstnavatelé formulovali své potřeby a vize do budoucnosti a v návaznosti na to vyvíjejí odborné školy společně s Institutem Slovinské republiky pro odborné vzdělávání a přípravu (CPI) vzdělávací programy.   

Ilustrační foto

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Programy dalšího odborného vzdělávání a přípravy formálního charakteru, se kterými počítala legislativa před několika lety, byly dostupné v omezeném rozsahu, například jako programy pro mistry či zkoušky pro určité regulované profese (např. řidiče). Metodika k novým programům formálního dalšího odborného vzdělávání a přípravy byla navržena v rámci projektu ESF Rozvoj programů dalšího odborného vzdělávání a přípravy 2017–2022 (PINPIU)

Cílem nových programů pro formální další odborné vzdělávání a přípravu (do 30 kreditů) je prohlubovat dovednosti zaměstnaných absolventů odborného vzdělávání a přípravy a aktualizovat a rozvíjet jejich specifické odborné kompetence. Slovinská ekonomika by tak měla být konkurenceschopnější – zejména pak malé a střední firmy – a mělo by dojít k většímu souladu mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech na trhu práce.   

Slovinsko počítá se dvěma typy programů: 

  • Programy na prohlubování dovedností, které jsou navržené s úmyslem zlepšit, rozšířit a aktualizovat kompetence získané již v programech počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Pro účast v nich je vyžadováno dokončené počáteční vzdělávání v relevantním oboru na určité úrovni vzdělání. Ministerstvo školství zveřejnilo první program na úrovni 6 slovinského rámce kvalifikací (vyšší odborné vzdělávání a příprava) pro dispečera/dispečerku silniční nákladní dopravy a v současné době pracuje na několika dalších programech, například kosmetik/kosmetička, účetní či odborník/odbornice na automatizaci budov. Výzkum pro přípravu programů úrovně 4 a 5 slovinského rámce kvalifikací (vyšší sekundární odborné vzdělávání a příprava) stále probíhá. 
  • Vzdělávací programy na úrovni 4 a 5 slovinského rámce kvalifikací, jejichž cílem je vybavit jednotlivce znalostmi a dovednostmi pro profese (nebo část profese), které nejsou nabízeny v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. Základem těchto programů se stanou nově přijaté odborné standardy. 

Institut Slovinské republiky pro odborné vzdělávání a přípravu v rámci projektu PINPIU tyto programy dalšího odborného vzdělávání a přípravy také propaguje mezi zainteresovanými stranami. Ve spolupráci s projektem MUNERA 3 probíhá výzkum, který má určit potřeby firem v oblasti dalších znalostí, dovedností a kompetencí. 

 

Přeložila Aneta Vencovská 

 

Slovenia: new CVET programmes [online]. Cedefop, 14/04/2020 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/slovenia-new-cvet-programmes