Slovinsko: projekt podporuje odborné vzdělávací kurzy

31. 7. 2020 Do roku 2022 umožní slovinský projekt  MUNERA 3  minimálně 17 640 zaměstnancům zúčastnit se krátkého kurzu v rámci neformálního dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET), jehož prostřednictvím si zlepší své všeobecné i odborné znalosti a kompetence.  

Ilustrační foto

Photo by Maxime Agnelli on Unsplash 

Projekt usiluje o rozšíření účasti zaměstnanců v dalším odborném vzdělávání a přípravě a v důsledku toho i o zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Jeho cílem je umožnit mobilitu napříč různými pracovními oblastmi a osobní rozvoj a povzbudit k aktivnější účasti ve společnosti. Projekt, který běží v celé zemi a zahrnuje 86 škol a školních center, vede Školní centrum Nova Gorica. 

Účastníci vzdělávání 

Iniciativa cílí na zaměstnance, kteří si chtějí osvojit nové klíčové či odborné kompetence, dovednosti a znalosti. Vzdělávací kurzy MUNERA 3 vedou k osvědčení s popisem kompetencí, která získají úspěšní absolventi kurzů.  

Oblasti zájmu 

Projekt organizuje aktivity ve čtyřech hlavních oblastech: 

  • inženýrství (strojírenství, elektrotechnika a počítačová věda, stavebnictví a geodézie, zpracování dřeva a čalounictví, textilní a kožedělná výroba, chemie, sklářství a optika, zdravotnictví, lékárnictví a kosmetika, doprava a spoje, ekologie, design a fotografie, mechatronika, tiskařství a zpracování papíru); 
  • ekonomie a služby (ekonomika, obchod a administrativa, předškolní vzdělávání, kadeřnické služby); 
  • biotechnologie (zemědělství, potravinářský průmysl, catering a turismus a další biotechnologické vzdělávací kurzy); 
  • programy vyššího odborného vzdělávání (ISCED 540).  

Krátké kurzy neformálního dalšího vzdělávání  

Vzdělávací kurzy jsou neformální, připravují je buď školy, nebo školy společně s firmami a musejí být schválené příslušnou školskou radou. Pro každý vzdělávací kurz jsou definovány požadavky týkající se zápisu do kurzu, doby jeho trvání a profilu vyučujících. Zpravidla se jedná o kratší lekce v přibližném rozsahu 50 hodin zaměřené na výuku dovedností. Počet účastníku každého kurzu je omezen na 15 až 20. S každým uchazečem je při zápisu uzavřena smlouva o vzdělávání, která definuje povinnosti uchazečů a způsoby uznávání jejich předchozích dovedností a znalostí. Přípravu a zavádění těchto vzdělávacích kurzů v rámci projektu MUNERA 3 financuje Evropský sociální fond společně s Ministerstvem školství, vědy a sportu. Do konce roku 2019 školské rady schválily více než 600 kurzů. 

Přestože se projekt MUNERA 3 zaměřuje na krátké vzdělávací kurzy, nabízí také rekvalifikace na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání (pouze technické vzdělávání) a získání kvalifikace a rekvalifikace na úrovni vyššího odborného vzdělávání.  

 

Přeložila Aneta Vencovská 

 

Slovenia: project promotes uptake of VET training courses in 2018-22 [online]. Cedefop, 23/04/2020 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/slovenia-project-promotes-uptake-vet-training-courses-2018-22