Stručná zpráva Cedefopu: analýza a srovnání odborných kvalifikací

12. 10. 2021 Odborné kvalifikace by měly být na národní i místní úrovni relevantní a přitom umožňovat mezinárodní srovnání. Metodám analýzy a srovnávání odborných kvalifikací se věnuje stručná zpráva Cedefopu.

Ilustrační foto

V posledních letech se zvyšuje tlak na evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy; vlivem technologických a demografických trendů přetvářejících poptávku po dovednostech a kvalifikacích se z celoživotního učení stává nezbytnost jak pro jednotlivce, tak i pro státy. Odborné vzdělávání a příprava musí reagovat na rychle se měnící potřeby trhu práce a přizpůsobovat nabídku kvalifikací poptávce po dovednostech. Zlepšení kvality, relevance a flexibility nabídky odborného vzdělávání je proto jádrem rámce evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy na období 2021–2025, který zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce, mobility účastníků vzdělávání a pracujících a uznávání výsledků učení.

Na podporu provádění politik posilujících transparentnost a mezinárodní srovnatelnost kvalifikací realizoval Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) studii týkající se metod analýzy a srovnávání profilu a obsahu odborných kvalifikací, které se v jednotlivých evropských zemích stále do značné míry liší. Ve stručné zprávě Cedefop nastiňuje dva hlavní sledované cíle a stanovená řešení a jejich důsledky pro výzkumné pracovníky a tvůrce politik.

Přečtěte si celou stručnou zprávu Cedefopu Analýza a srovnání odborných kvalifikací.

 

Anotaci připravila Aneta Vencovská, stručnou zprávu přeložila Alena Kadlecová

 

Briefing note – Analysing and comparing VET qualifications [online]. Cedefop, August 2021 [cit. 2021-10-12]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9158

Foto od PTTI EDU na Unsplash