Databáze odborných prací v oblasti náhradní výchovné péče v ČR

Za účelem podpory rozvoje odborníků v náhradní výchovné péči byl v průběhu let 2014 a 2015 vytvořen základ databáze zaměřené na témata týkající se problematiky náhradní výchovné péče. Rešerší studentských prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) uvedených na volně přístupných internetových databázích na Karlově Univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě v Pardubicích bylo vybráno 900 prací s tímto tématem.

Databázi jsme v minulém roce rozšířili o seznam publikací a odborných prací, které byly napsány nejen na univerzitách, ale v rámci různých projektů i mimo akademickou půdu.

Rádi bychom, aby byla databáze k dispozici odborníkům v oblasti náhradní výchovné péče. Doufáme, že tímto krokem přispějeme ke zvyšování profesionalizace odborných pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a k vytváření podkladů pro tvorbu koncepcí a legislativních úprav v oblasti náhradní výchovné péče.

Image

Databáze je dostupná zde - tabulka_vyzkumy.xlsx Databáze prací.xlsx (194,42 KB)