Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti SVP a zařízení ústavní a ochranné výchovy

S cílem zmapovat, jak je vnímána potřebnost jednotlivých typů činností realizovaných zařízeními ústavní a ochranné výchovy a středisky výchovné péče, provedlo Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy pohledem pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Výsledky šetření byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni.

Prezentace je dostupná zde - Mapovani_potreb_regionu_ve_vztahu_k_cinnosti_UV_a_SVP_21.9.2015_Plzen.pptx Mapovani potreb regionu ve vztahu k cinnosti UV a SVP 21.9.2015 Plzen.pptx