Co je uznávání výsledků učení a k čemu je?

Uznávání výsledků učení je proces, kterým je možné udělit na základě ověření stanovených kompetencí oficiální statut.

Může k tomu dojít prostřednictvím:

  • udělení kvalifikací (certifikáty, diplomy nebo tituly);
  • přiznání ekvivalence, jednotky kreditu nebo odmítnutí, validace získaných dovedností a/nebo kompetencí;

Uznávání výsledků učení usnadňuje situaci v případě, kdy zájemce o uznání výsledků učení získal kvalifikaci v určitém oboru, avšak pracuje v jiném. Uplatní se i tehdy, pokud zájemce chce v novém oboru získat práci, kterou ovládá a potřebuje to potvrdit.