Národní soustava kvalifikací

Základní charakteristika:

 • Je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní.
 • Je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení.
  Souvislosti NSK
 • Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech.
  Evropský rámec kvalifikací 
 • Je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce.
  vzdělávání a výkon práce 

Národní soustava kvalifikací není  administrativní komplikací pro občany.
Naopak, podporuje  možnost prokázat kvalifikaci, pokud to zaměstnavatel bude vyžadovat, a možnost skládat zkoušky pro úplné kvalifikace bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.

Často kladené dotazy k NSK naleznete zde.