Informace k vydání Standardů RVP ZV (leden 2012)

Článek obsahuje opatření ministra školství ze dne 18. 1: 2012 o vydání Standardu pro ZV a odpovědi na nejčastěji kladené otázky veřejnosti.

 

Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání přílohou č. 1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání.

Tato úprava RVP ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program.


 

Další otázky a odpovědi ke standardům na webu MŠMT.