Jak na stránkách registru změnit své údaje, kdy budu na stránky přidán jako autorizovaná osoba?

Seznam autorizovaných osob pod každým profesním standardem se objeví v momentu, kdy jej obdržíme od příslušného autorizujícího orgánu (ministerstva). Obecně pokud se Vaše jméno neobjeví do několika týdnů po autorizaci, urgujte prosím nikoliv na NUV, ale na Vám příslušný autorizující orgán. Jedině oni mají platné databáze autorizovaných osob.

To samé platí i pro změnu údajů v tabulce - přidání jména zástupce, změna telefonů či e-mailového kontaktu. Jakékoliv změny nenahlašujete na stránky registru, ale přímo svému nadřízenému autorizujícímu orgánu. S další následnou aktualizací od nich se změna projeví na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz .