Jak souvisí NSK a NSP?

Národní soustava kvalifikací (NSK) vychází z vytvářené Národní soustavy povolaní (NSP). Pro vytváření NSK by mělo být primární vymezování profesních (dříve dílčích)kvalifikací, ve vazbě na jednotky práce NSP. Povolání (např. typové pozice) v soustavě povolání a úplné a další profesní kvalifikace v soustavě kvalifikací jsou popisovány kompetencemi (způsobilostmi), které jsou součástí jediné společné databáze (kompetencí).