Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj Kvalifikační standard (KS) a Hodnoticí standard (HS). Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnoticí standard naleznete v záložce vlevo. KS říká, co má mít uchazeč za znalosti/dovednosti. HS říká jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet, v informačním textu  pod tabulkami HS naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – jeho vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, výše úhrady za zkoušku aj.. Cena se liší u různých autorizovaných osob, ale musí se pohybovat v rozpětí uvedeném v hodnoticím standardu. Cena za zkoušku nezahrnuje cenu kurzů.