Jaké kurzy/učebnice jsou nutné ke zkoušce?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona č.179/2006 Sb). Pokud uchazeč zjistí podle hodnoticího standardu, že mu některé vědomosti či dovednosti chybí, a chce si je doplnit, může se obrátit na vzdělávací instituci/školu, která tyto kurzy poskytuje a která mu doporučí vhodný kurz anebo část kurzu dle potřeby ve vazbě na kvalifikaci. Stejně tak může doporučit studijní materiály.