Jaké odborné či jiné podmínky musí splňovat žadatel o statut autorizované osoby?

Autorizovanou osobou se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jde zejména o požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně technické zabezpečení nutné pro výkon zkoušky. Rozsah rámcově vymezuje hodnoticí standard a zpravidla blíže specifikuje autorizující orgán - ministerstvo, které je odborně příslušné k dílčím kvalifikacím, na něž se chce autorizovaná osoba specializovat.

Příslušný autorizující orgán je uveden v každém ze schválených standardů.