Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby? Kde je uvedena cena?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby),  ale i  fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva). Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů na ně naleznete na webových stránkách, vždy pod každým standardem již schválené kvalifikace v tabulce ( ve spodní části).

Poznámka:
Jak postupovat: Kontakty musíte opsat ručně – pouhým přímým odesláním mailu ze stránek IS NSK se dostanete na helpline NÚV, který sice stránky spravuje, ale zkoušky neposkytuje.

Cena (úhrada) nově od tohoto roku již není uváděna v hodnoticím standardu a dle novelizace zákona její výše záleží na autorizované osobě, a proto je lepší si cenu přímo zjistit u konkrétní Vámi vybrané autorizované osoby.