Kde zjistit, jaká profesní (dříve dílčí) kvalifikace je schválena ?

Všechny schválené standardy dílčích (nově profesních) kvalifikací lze nalézt na: www.narodni-kvalifikace.cz

Každý kvalifikační a hodnoticí standard dílčí kvalifikace prochází složitým schvalovacím procesem, který je popsán zákonem č.179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle zákona schvalovací proces uzavírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každý kvalifikační a hodnotící standard, který ministerstvo schválí je vložen do informačního systému NSK a stane se dostupným, na výše uvedené adrese.