Kdo schvaluje standardy v NSK?

Proces schvalování standardů v NSK má zajistit, jejich nezpochybnitelnou kvalitu. Je proto poměrně složitý. Začíná souhlasným stanoviskem sektorové rady nebo jiné reprezentace zaměstnavatelů k návrhu standardů.

Doporučené návrhy přebírá Národní ústav pro vzdělávání, který zajistí další přípravu pro schvalování DK a poté předloží standard do schvalovacího procesu na autorizující orgán (věcně příslušné ministerstvo).

V procesu je zapojeno i Ministerstvo práce a sociálních věcí a schvalovací proces zakončuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Po schválení poradou vedení MŠMT jsou standardy a další údaje o dílčích kvalifikacích zveřejněny v informačním systému NSK ( www.narodni-kvalifikace.cz ).