Mohu dělat zkoušku, když mám jen základní vzdělání?

Ano, zákon o dalším vzdělávání to umožňuje, NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří

1) SŠ vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi; nebo

2) mají SŠ/VŠ ale v jiném oboru, než ve kterém nakonec pracují, a potřebují nějaký doklad své praxe.

U některých kvalifikací vyšší kvalifikační úrovně to ale není možné. V případě, že jsou další požadavky na uchazeče, vždy si prostudujte příslušný hodnoticí standard Vámi zvolené kvalifikace a přečtěte si i poznámky za tabulkami – kde jsou uvedeny.