Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2014

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Manažer BOZP 
Montér mechanických zábran
Pracovník dohledového centra
Technik BOZP 
SR pro management a administrativu Administrátor projektu
Manažer projektu
Manažer projektů a komplexních programů 
SR pro potravinářství a krmivářství Výrobce lahůdek
Výrobce majonéz a omáček
Výrobce rybích lahůdek
SR pro řemesla a umělecká řemesla Umělecký truhlář
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů          Dekoratér keramiky
Glazovač keramiky
Keramik-modelář
Obráběč keramiky
Obsluha pálicích pecí
Příprava keramických hmot
Točíř keramiky
Vylévač keramiky
Výrobce lisované keramiky
Výrobce sádrových forem
SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl            Brašnář
Kráječ kožešinových dílců
Obuvník pro gumárenskou výrobu
Obuvník pro sériovou výrobu
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
Rukavičkář
Sedlář
Svrškařka
Šička kožešinových výrobků
Vysekávač
SR pro vyhrazená zařízení Elektromechanik pro výtahy
SR pro zemědělství Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
Chovatel a ošetřovatel prasat
Chovatel a ošetřovatel skotu
Krajinář
Pěstitel základních plodin
Sadovník
Vazačské práce