Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2013

SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby Samostatný likvidátor pojistných událostí
SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce    Instruktor výcviku soukromých bezpečnostních činností
Samostatný instruktor výcviku 
Provozovatel střelnic
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog  
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů
SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby                    Administrátor pošt
Dispečer poštovních sběrných přepravních uzlů
Dozorce depa
Komandující
Kurýr
Pracovník poštovních distribučních služeb 
Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu 
Reklamant v poštovním provozu
Řidič silniční nákladní dopravy
Řidič silniční osobní dopravy
Obsluha motorového vozíku
SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl      Interiérový poradce
Montážník dřevostaveb
Papírenský přípravář
Strojník papírenského stroje
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů
SR pro elektrotechniku       Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie 
Elektrotechnik letadlových přístrojů
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID
Samostatný technik scénického osvětlení 
Samostatný technik zvuku 
SR pro energetiku   Montér elektrorozvodných sítí
Montér prací pod napětím NN do 1000V
Stavbyvedoucí energetických zařízení
SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství    Expedient metalurgických výrobků 
Technolog kování
Mistr kovárny
SR pro chemii       Dělník plastikářské výroby
Dělník v chemické výrobě
Gumař
Operátor - obsluha recyklačních zařízení
Seřizovač gumárenských zařízení
Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů
Technolog vstřikování plastů
SR pro informační technologie a elektronické komunikace     Montér metalických kabelů
Servisní technik bezdrátových sítí
Správce aplikací
Technik inženýrinku
Technik optických sítí
SR pro kulturu         Knihovník správce digitální knihovny
Preparátor
Restaurátor pozlacovač s výjimkou kulturních památek
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek
Samostatný knihovník akvizitér
Samostatný knihovník katalogizátor
Samostatný referenční knihovník
Správce depozitáře
Správce památkových objektů 
SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí      Lesní pedagog
Obsluha motorové pily
Obsluha křovinořezu
Pracovník ekologické výchovy
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin
Technický  pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství
Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství 
Technik diagnostik kanalizační sítě
Vodárenský technik čištění odpadních vod
SR pro management a administrativu                      Celní deklarant
Daňový specialista v podnikatelské sféře
Firemní recepční
Hlavní účetní v podnikatelské sféře
Kouč
Manažer první linie
Metrolog
Pracovník podatelny
Pracovník správy pohledávek
Spisový manipulant
SR pro obchod a marketing     Aranžér v maloobchodu
Obchodní referent velkoobchodu
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region
Pracovník obchodního úseku - nákup
Pracovník obchodního úseku - prodej
SR pro osobní služby        Animátor pro venkovní volnočasové areály 
Fotograf architektury a krajiny
Fotograf technických a vědeckých oborů
Fotograf – základy fotografování 
Instruktor aqua fitness
Instruktor kondičního kickboxu
Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními
Instruktor potápění
Instruktor tanečních technik art
Instruktor tanečních technik disco dance
Instruktor tanečních technik speciálních párových tanců
Instruktor tanečních technik street dance
Portrétní fotograf
Proutkař
Provozovatel tělovýchovných zařízení se zaměřením na provozování přírodních a umělých koupališť
SR pro ostatní služby              Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů
Mechanik jízdních kol
Mechanik kabiny, karosérie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů
Mechanik komplexního pneuservisu
Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů nákladních vozidel a autobusů
Mechanik pneuservisu jednostopých vozidel
Mechanik pneuservisu nákladních vozidel a autobusů
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel
Mechanik podvozových systémů nákladních vozidel a autobusů
Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů
Průvodce pro pozůstalé
Smuteční florista a aranžér
Střihač psů
Úklidový pracovník dopravních prostředků
Úklidový pracovník osobních automobilů
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob
Úklidový pracovník průmyslových ploch
Úklidový pracovník venkovních ploch
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch    Koordinátor služeb pro korporátní klientelu
Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming
Průvodce specialista pro návštěvníky se zdravotním postižením
Recepční
SR pro polygrafii, média a informační služby  Grafik pro internet a multimédia
Korektor ve vydavatelství
Nákupčí audio, video
Nákupčí pro internet a multimédia a nová média
Nákupčí tištěných médií
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti
Polygrafický technik kontrolor jakosti
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti 
SR pro potravinářství a krmivářství            Cukrovarník (Manipulant surovárny)
Konzervace potravin tepelnou sterilací
Konzervace potravin zmrazováním
Lihovarník
Likérník
Operátor při výrobě másla
Pracovník výroby hotových pokrmů 
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství
Samostatný technolog v krmivářství
Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství 
SR pro řemesla a umělecká řemesla                    Hlinař – dekoratér hliněných omítek
Hlinař – omítkář hliněných omítek
Hlinař – zedník
Kamnář technik
Košíkář a pletař
Krejčí scénických kostýmů a krojů
Modelář výstavních modelů
Montér tepelných foukaných izolací
Obkladač v prefabrikaci
Obuvník scénické a krojové obuvi
Pozlacovač rámař
Přípravář pro malířské, lakýrnické, natěračské a tapetářské práce
Stavební klempíř plechových fasád
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny
Stavební klempíř pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin
Štukatér
Umělecký rytec
Umělecký řezbář
Výrobce loutek
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Průmyslový designér – modelář
SR pro stavebnictví     Asistent v zeměměřičství
Energetický specialista
Geodet
Geograf
Kartograf
Montér kovových stavebních konstrukcí
Stavební dělník
SR pro strojírenství  Manipulant výroby v automobilovém průmyslu
Operátor poloautomatické montáže
SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl               Barvíř textilií
Kloboučník
Kožařský technik technolog
Koželuh
Modistka
Oděvní technik kvality
Oděvní technik mistr
Oděvní technik střihač
Pletař
Plsťař
Samostatný kožařský technik nákupčí
Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality 
Šička kusových výrobků
Tiskař textilií
Úpravář kožešin
Úpravář usní
SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin    Pracovník výplachového servisu
Řidič důlní kolejové lokomotivy
Řidič závěsné lokomotivy v dole
Technik karotáže a perforace
SR pro veřejné služby a správu         Asistent prevence kriminality
Interní auditor
Koordinátor ICT ve školství
Metodik finanční kontroly
Metodik prevence sociálně patologických jevů
Metodik v oblasti environmentální výchovy
Referent fondů Evropské unie
Výchovný poradce
SR pro vyhrazená zařízení                  Jeřábník
Lešenář – montážník
Lešenář – šéfmontér
Montér chladivových izolací
Osoba oprávněná provádět instalaci solárních termických prvků
Osoba oprávněná provádět instalaci solárních termických prvků
Páječ potrubí chladicích systémů
Revizní technik elektrických zařízení 
Revizní technik chladicích zařízení
Revizní technik lyžařských vleků a lanových drah
Revizní technik průmyslových komínů
Revizní technik zdvihacích zařízení
Strojník lanové dráhy
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z plastů
Vazač břemen
Zkušební technik kotlů
Zkušební technik nádob na plyny
Zkušební technik tlakových nádob stabilních
Zkušební technik tlakových zařízení
SR pro zemědělství                  Agronom pro obiloviny
Agronom pro olejniny
Chovatel savců pro zájmové chovy
Odborný asistent prodejce zvířat
Realizátor (stavitel) automatických závlah
Samostatný technik arborista
Stavitel koupacích (ekologických) jezírek
Technik vinohradník a vinař
Zootechnik pro prasata
Zootechnik pro skot