Poradenská diagnostika

Předpokladem řešení jakéhokoliv problému je jeho diagnostika a analýza. Právě ta nám umožní zjistit, s jakým problémem vlastně klient přichází. Správná a přesná diagnostika je předpokladem stanovení vhodných prostředků k nápravě problému nebo ke zvládnutí souvisejících potíží a prevenci jejich dalšího výskytu. Realistická předpověď může dát klientovi naději na zvládnutí problému a tím i podpořit jeho motivaci k další snaze své potíže překonávat.

Úkolem poradenské psychologické diagnostiky je měření a zjišťování psychických vlastností jedince, které ovlivňují jeho fungování v určité oblasti (např. škola) nebo posouzení základních charakteristik skupiny, jejíž členem jedinec je (např. školní třída, rodina). Obecně lze poradenskou diagnostiku charakterizovat jako soustavu podnětů, úkolů nebo otázek, které vyvolávají specifické reakce. Z těchto reakcí je nadále usuzováno na určitou psychickou vlastnost či její rozvoj. Psychické vlastnosti nelze měřit přímo, lze je usuzovat pouze z chování jedince, v němž se projevují. Lidské chování je však většinou ovlivněno komplexem různých faktorů, jejichž vliv je nutné rozlišovat. Právě toto činí z diagnostiky jednu z nejobtížnějších psychologických disciplín.

Poradenská psychologická diagnostika slouží k:

  • Posouzení aktuálního stavu dítěte, jeho schopností, vlastností, atp.
  • Posouzení předpokládaných příčin jevů, potíží, atp.
  • Určení prognózy dalšího vývoje a volba účinných opatření

 

Citováno dle:

Vágnerová, M., Klégrová, J.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících (2008) Praha: Karolinum