Kontakty

1) Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

2) Speciálně pedagogická centra (SPC) – kontakty zveřejňujeme po jednotlivých krajích:

JM

KV

KH

Li

MS

Ol

Pa

Pl

Pr

Ús

Vy

Zl

3) Databáze zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče

4) koordinátoři – (mimořádné) nadání

Bližší informaci o úloze krajského koordinátora péče o nadané z PPP naleznete zde.

5) koordinátorky – poruchy autistického spektra

Bližší informaci o úloze krajského koordinátora péče o děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra (PAS) naleznete zde.

6) koordinátoři – logopedická péče

7) koordinátoři – žáci-cizinci