Pracovní skupina klinických psychologů

V loňském roce bylo realizováno dotazníkové šetření na téma praxe v posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Na začátku letošního roku se uskutečnilo školení, které rozšířilo řady psychologů poskytujících posouzení psychologické způsobilosti v této oblasti. Školení i dotazníkové šetření s sebou přineslo řadu otázek, které nejsou v procesu posuzování psychologické způsobilosti vyjasněné.

Příští pracovní skupina bude realizována dne 16. 11. 2016 v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372/8, Praha 9. Půjde o fokusní skupinu s cílem najít a uspořádat oblasti, které jsou v praxi problematické. Zároveň bychom rádi tento prostor poskytli jako příležitost k vzájemnému sdílení a informovanosti.

Účastníky skupiny budou akreditovaní psychologové posuzující psychickou způsobilost v oblasti ústavní a ochranné výchovy. Skupina se bude konat v případě, že se přihlásí alespoň 6 zájemců, a je omezena i horní hranicí, maximální počet účastníků je 12. Zájemci o účast ve fokusní skupině, akreditovaní psychologové v dané oblasti, se mohou přihlásit nebo pro bližší informace využít kontakt lucie.myskova@nuv_cz