Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2013

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Psovod bezpečnostní služby 
SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby            Dozorce výhybek
Evidence zásob zboží a materiálu
Hradlář, Hláskař
Manipulace se zbožím a materiálem
Manipulační práce se zbožím ve skladu
Operátor železniční dopravy
Průvodčí osobní přepravy
Signalista
Staniční dozorce
Tranzitér
Vlakvedoucí osobní přepravy
Výhybkář
SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl         Dekoratér
Šička interiérového vybavení
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí
Výroba matrací jedno nebo tří dílných z přírodních materiálů
Výroba matrací z matracových prefabrikátů
Výroba matracových potahů
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
Výroba polotovarů pro matracové potahy
Zhotovování knoflíků
SR pro energetiku   Elektrická zařízení
Elektrické instalace
Elektrické rozvody
SR pro chemii  Chemik - laborant
Chemik pro obsluhu zařízení
SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí   Hrázný a jezný
Poříčný
Vodař - údržba vodních toků
SR pro management a administrativu     Auditor systémů řízení
Kontrolor kvality
Manažer kvality
Technik kvality
Základy managementu kvality
SR pro obchod a marketing       Manažer prodeje
Pokladní
Prodavač
Skladník
SR pro ostatní služby  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky  
Úklidový pracovník administrativních ploch
Úklidový pracovník v potravinářských průmyslech
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních
Úklidový pracovník - speciální práce
SR pro polygrafii, média a informační služby  Knihař na automatických knihařských linkách
Knihař na knihařských strojích
SR pro řemesla a umělecká řemesla     Kominík - kontrola a čištění spalinových cest
Kominík - měření spalin
Kominík - montáž komínů a komínových vložek
Kominík - revizní technik spalinových cest
Sklenář
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů        Brusič a frézař kamene
Dělník v kamenické výrobě
Lamač
Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Osazovač
Písmák
Štípač kamene
SR pro stavebnictví   Asfaltér
Dlaždič prefabrikovaných dlažeb
Montér ocelových konstrukcí
SR pro strojírenství     Dělník ve strojírenské výrobě
Kontrolor strojírenských výrobků
Montér strojů a zařízení
Opravář strojů a zařízení 
Zámečník
SR pro zemědělství           Chovatel koní
Jezdec a chovatel dostihových koní
Jezdec a chovatel sportovních koní
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní
Kočí
Kočí v lesní těžbě
Ošetřovatel koní
Podkovář specialista
Pomocník podkováře
Zemědělský kovář