RVP pro dvojjazyčná gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.  

RVP_DG_vydani_podpis_M.doc RVP_DG_vydani_podpis_M.doc (28,50 KB)

RVP_DG_31_8_2015_final.pdf RVP_DG_31_8_2015_final.pdf (1,24 MB)

sb0081_2015.pdf sb0081_2015.pdf (5,58 MB


Uvádíme zde též úplnou citaci nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vl. č. 197/2015 Sb., jímž se nový obor středního všeobecného vzdělání s maturitní zkouškou s účinností od 31. 8. 2015 zavedl:

Do soustavy oborů vzdělání se doplňuje obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem). Podle přechodného ustanovení se žáci dvojjazyčných gymnázií přijatí ke vzdělávání do oboru vzdělání Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce s kódovým označením 79-41-K/610 v režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 školského zákona budou po vydání Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále vzdělávat v oboru vzdělání 79-41-K/610.

Školy registrované v tomto oboru vzdělání mohou zahájit regulérní výuku podle ŠVP vytvořených podle RVP DG od 1. 9. 2016. NÚV bude školám poskytovat metodickou podporu na základě zkušeností s pokusným ověřováním výuky podle pilotního RVP DG a ŠVP, které NÚV pod gescí MŠMT realizoval v letech 2007-2015 ve spolupráci se 16 dvojjazyčnými gymnázii.