Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012

Dne 23. 10. 2012 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:
Nové PK
PK Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
PK Chůva pro dětské koutky
PK Informátor v dopravě
PK Instruktor bodystylingu
PK Instruktor indoor cycling
PK Instruktor pilates
PK Instruktor powerjógy
PK Kovář ruční
PK Kovář strojní
PK Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách
PK Montér tepelných čerpadel
PK Operátor linky pro výrobu krmných směsí
PK Operátor linky pro výrobu premixů
PK Pracovník pro recyklaci
PK Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách
PK Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečními zvířaty na porážkách
PK Průvodce přírodou
PK Specialista poradenství a prodeje krmných směsí
Revidované PK
PK Barman
PK Detašér čistírny a prádelny
PK Florista
PK Krajinář
PK Květinář
PK Ovocnář
PK Pracovník pronájmu prádla
PK Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
PK Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění
PK Pracovník provozu prádelny
PK Sadovník
PK Sommelier
PK Strážný
PK Školkař
PK Údržba veřejné zeleně
PK Vazačské práce
PK Zelinář
Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.