Standardy profesních kvalifikací schválené 26. 6. 2012

Dne 26. 6. 2012 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:
21-010-H Formíř-jádrař
21-011-H Tavič
28-028-M Keramický technik mistr
28-029-M Keramický technik technolog
62-007-N Personální administrativa
62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka
62-012-R Hodnocení a odměňování zaměstnanců
62-013-R Nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců
62-014-R Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
69-019-M Administrátor pohřebiště
69-020-M Poradce pro pozůstalé
Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.