Standardy profesních kvalifikací schválené 31. 7. 2012

Dne 31. 7. 2012 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:
Nové PK
PK Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
PK Truhlář pro výrobu oken a dveří
PK Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek
PK Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy
PK Chemický technik technolog
PK Chemický technik manažer provozu
PK Chemický technik mistr
PK Chemický technik operátor
PK Chemický technik plánovač
PK Chemický technik analytik
PK Poštovní doručovatel
PK Pracovník poštovní přepážky univerzální
PK Pracovník poštovní přepážky
PK Pracovník vnitřní poštovní služby II
PK Pracovník poštovní přepravy I
PK Výrobce matracových jader
PK Výrobce skleněné bižuterie
PK Výrobce kovové bižuterie
PK Pracovník dýhování a laminátování nábytku
PK Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku
PK Pracovník výroby sesazenek
PK Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
PK Dílenský montážník nábytku
PK Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
PK Dělník výroby dřevařských polotovarů
PK Dělník výroby bednění
PK Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
PK Kožařský technik kontrolor kvality
PK Kožařský technik technolog výroby obuvi
PK Inženýr chemie – produktmanažer
PK Obsluha čerpací stanice s PHL
PK Textilní mistr
PK Instruktor Aerobiku
PK Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků
PK Sjednavatel pohřbení
PK Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
PK Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
PK Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
PK Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
PK Chlorovač
PK Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
PK Lesní technik lesník pro těžební činnost
PK Lesní technik lesník pro pěstební činnost
PK Lesní technik myslivec
PK Ekonom práce
Revidované PK
PK Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
PK Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat
PK Opravář malé zemědělské mechanizace
PK Rybníkář
PK Líhňař
PK Pstruhař
PK Zpracovatel ryb
PK Chovatel vodní drůbeže
Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.