Představení přípravy standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče - prezentace

Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace koordinuje činnost pracovní skupiny k tvorbě standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče. Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních.

Dosavadní práce k přípravě standardů a činnost pracovní skupiny byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni.

Prezentace je dostupná zdeStandardy_kvality_SVP_Plzen.pptx Standardy kvality SVP Plzen.pptx