Konference Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy 2017

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádal dne 7. 11. 2017 konferenci s názvem PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY.

   

Konference se věnovala tématům prevence v souvislosti s ústavní a ochrannou výchovou a preventivně výchovnou péčí z různých úhlů pohledu. Příspěvky byly jak z pole akademické půdy, tak také z praxe. Byly zaměřeny zejména na prevenci umístění dětí do zařízení a prevenci rizikového chování mimo jiné právě u dětí, které jsou již v zařízeních umístěny. Zúčastnilo se jí 180 posluchačů a přednášejících. Příspěvky se dotýkaly práce s rodinným systémem (jako prevence umístění nebo prevence opakovaného umístění) nebo role vztahu pro jakékoliv preventivní působení. Dále byly např. představeny prezentace na téma prevence rizikového chování, a to nejen v souvislosti s legislativními změnami (např. v oblasti testování dětí na přítomnost návykových látek v těle), ale také s prvky efektivní primární prevence.  

  

Akce se konala v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6 - Dejvice. 

   

SBORNÍK Z KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDE

   

Program konference je ke stažení zde - Konference program.pdf

   

Prezentace přednášejících, kteří dali souhlas s publikováním, jsou k dispozici zde:

Děkujeme všem za účast a budeme se na společné setkání těšit v následujících letech!


Konference NÚV 500.jpg