Konference Kvalita péče o děti v ústavní výchově 2015

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádali 25. listopadu 2015 konferenci s názvem KVALITA PÉČE O DĚTI V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ.

Konference se věnovala dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu. Zúčastnilo se jí 174 lidí. Stěžejním tématem byly poznatky v oblasti kvality péče o děti na pozadí všudypřítomné otázky – kam a jak dál s péčí o děti v pobytových zařízeních v resortu školství. Akce se konala v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6 - Dejvice. 

Sborník z konference je ke stažení zde - Kvalita_pece_o_deti_v_ustavni_vychove.pdf Kvalita péče o děti v ústavní výchově.pdf (9,43 MB) 


PROGRAM KONFERENCE

08.00 – 09.00 Registrace 

09.00 – 09.30 Zahájení konference 

09.30 – 10.10 Přeměna ústavní výchovy za uplynulých 10 let – pohled skrze výkazy zařízení (Lucie Myšková, Roman Petrenko)

10.10 – 10.30 Přestávka 

10.30 – 12.25 Cesta kvality v péči o ohrožené děti (Helena Pacnerová) 

                          Detské domovy na Slovensku v sociálnom rezorte - zisky a straty (Albín Škoviera)

                          Kultúra zariadení ústavnej starostlivosti na Slovensku a jej vplyv na kvalitu života po odchode (Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková)

12.25 – 13.45 Přestávka 

13.45 – 15.20 Vliv náhradních forem péče na vývoj dětí (Radek Ptáček)

                          Vliv náhradních forem péče v dětství na různé oblasti života v dospělosti (Hana Novotná)

                          Výzkum jako inspirace pro intervenční praxi v institucionální výchově (Věra Vojtová, Karel Červenka) 

15.20 – 15.40 Přestávka 

15.40 – 16.45 Budoucnost ústavní výchovy z úhlu pohledu Federace dětských domovů ČR (Jana Koubová)

                          Jak dál v ústavní výchově z pohledu zařízení (Miloš Picek)

                          Priority MŠMT v ústavní výchově (Petra Prymulová)

                          Kroky před námi (Helena Pacnerová) 

16:45 – 17.00 Zakončení konference

Program konference ke stažení - PROGRAM.pdf Program Konference.pdf

Postery a prezentace naleznete na ZDE


251120151155.jpg