Obtíže s náborem učňů začala budějovická polytechnika řešit i rozvojem vzdělávání dospělých

Region - Vzdělávání dospělých vstupuje stále víc do života středních škol. V Jihočeském kraji tradiční odborná škola v centru Českých Budějovic dokládá, že význam tohoto segmentu roste právě v období sníženého zájmu o učňovské obory .

Zavedená škola v centru města, to je SŠ polytechnická v Českých Budějovicích. Vyučuje učební obory se zaměřením na stavební řemesla, maturitní obory v oblasti požární ochrany, technického zařízení budov a finančních služeb. V posledních letech škola pociťuje obtíže s náborem žáků zejména v učebních oborech, přitom chce být i centrem celoživotního učení dospělých. Proto vstoupila do projektu UNIV 3, který podporuje školy po celé ČR právě v těchto aktivitách.

„Učňovské školství je v dnešní době velice potlačeno, protože spousta dětí je motivována mít maturitní zkoušku a řada rodičů vůbec nechápe, že „nějaké učení“ má v této situaci pro dítě velký význam,“ argumentuje Ing. Marie Bartyzalová, která má oblast dalšího vzdělávání na SŠ polytechnické ve své gesci. 

Na učňovské obory se podle ní hlásí minimum lidí, proto je nutné prostředí více otevřít a ukázat lidem, co se mohou žáci na řemesle naučit. Navíc peníze pro školy jsou vázány na žáky. Pokud nejsou, je třeba velice šetřit na materiálu i nářadí, které je nutno obnovovat. „I tady máme v UNIVu široké pole, s nímž můžeme pracovat a získat prostředky. To je pro školu velký náboj,“ konstatuje Bartyzalová.  

Základním principem projektu, který působí po celé ČR, je učit školy analyzovat potřeby trhu práce v regionu, následně vytvářet vzdělávací programy a pilotně je ověřovat s prvními účastníky. Programy přitom ověřuje jiná škola, než která je vytvořila. Po skončení projektu budou v databázi k dispozici všem poskytovatelům dalšího vzdělávání. Školy navíc mohou dlouhodobě využívat lektorské i marketingové znalosti, které se naučily. 

Začalo to kominíky

Konkrétně na SŠ polytechnické v Českých Budějovicích loni od září do konce listopadu pilotně ověřili dva kominické programy: Kominík – montáž komínů a komínových vložek (36-017-H) a Kominík – měření spalin (36-023-H). V obou měli po pěti účastnících. Čerpali hlavně z řad svých bývalých žáků a lidí z praxe, kteří informace získali přes Úřad práce.

Oba tyto obory má škola i v denním studiu, a tak pro ni nebyl problém vytipovat lidi.  „Měli jsme třeba zedníka z praxe, který měl v oboru odslouženo téměř 40 let a už zedničinu nemohl vykonávat fyzicky. Těšil se, že by výhledově složil zkoušky ze všech tří profesních kvalifikací Kominíka a získal výuční list. To pro něj bylo velmi motivační,“ popisuje Bartyzalová. 

Dalšími účastníky byli opět zedníci, absolventi školy, kteří v praxi staví komíny. Proto byl pro ně kurz velmi využitelný. Škola vytipovala také některé učně, kteří denní studium skončili po 1. nebo 2. ročníku a opustili ho. „Bylo by škoda, aby zůstali bez výučního listu, byli na Úřadu práce, anebo se zabývali třeba pouze zpěvem. Jeden z nich byl totiž skutečně úspěšný zpěvák a zúčastnil se soutěže Československo má talent,“ usmívá se Bartyzalová. 

 

Běží třetí kurz

Protože úplná kvalifikace oboru Kominík se skládá ze tří profesních (dílčích) kvalifikací (PK), zareagovala škola na poptávku a usilovala v rámci UNIV 3 o to, aby mohla lidem poskytnout i tento třetí kurz. To se podařilo, pracovníci školy mají za sebou potřebná školení a třetí pilotáž se od června 2014 rozběhla. 

„Jde o profesní kvalifikaci Kominík – kontrola a čištění spalinových cest. Pilotní kurz poběží do konce listopadu, máme nabráno osm účastníků,“ vypočítává Bartyzalová. Ti se po absolvování všech tří PK mohou přihlásit k závěrečným zkouškám a získat i výuční list.

Škola v UNIV 3 realizuje i další obory vzdělávání dospělých.        Od prosince do dubna to byly profesní kvalifikace Instalatér a Sklenář. „Byly to pro naši školu velmi důležité kurzy, které nám hodně pomohly v komunikaci s okolím i mezi sebou, s žáky denního studia i dálkaři. Podařilo se nám navázat kontakty se sponzory, kteří výrazně pomohli vybavit zařízení dílen oborů Kominík, Instalatér i Sklenář a uspořádali pro žáky denního i dálkového studia exkurze a přednášky. Je to velmi zajímavé, jak se v ČR náhled na nezbytnost celoživotního vzdělávání celkově rozvíjí a jak se tato oblast rozbíhá,“ kvituje Bartyzalová. 

Škola by také ráda realizovala kurz pro profesní kvalifikaci Pokrývač. Vzdělávala Pokrývače před deseti lety v denním studiu. Tento obor je ale velmi náročný na materiálové zázemí a přípravu cvičných modelů, popřípadě vazby na pokrývačství, kde by žáci mohli vykonávat odborný výcvik. 

Škola má obor Pokrývač stále ve svém rejstříku. Za pomoci dalšího vzdělávání dospělých by podle Bartyzalové bylo možné získat vybavení, oživit zájem sponzorů a navázat kontakty s realizačními firmami. Vznikla by tak šance rozběhnout jej i v počátečním vzdělávání: „Pokud mluvím s žáky i lidmi z praxe, zájem o obor i absolventy tu je. Jsem přesvědčena, že účastníky bychom určitě našli.“ 

Obor Pokrývač je totiž zajímavým doplňkem vzdělání a je často vyhledáván v rámci rekvalifikačních kurzů vyučenými tesaři, klempíři, někdy také montéry půdních vestaveb, popřípadě kominíky.

„Pokrývačské práce přímo navazují na práce a dovednosti oboru Tesař, který jsme rozběhli v denním studiu před čtyřmi lety. Zajímavá je pro nás možnost aktivně zapojit žáky tesaře do přípravy cvičných modelů střech. Rozvojem pokrývačského řemesla na naší škole tak získáváme kvalitnější zapojení učňů tesařů do praxe a výhled na širší spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů,“ uzavírá Bartyzalová.

 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz