2014

1 2   Následující   ››

Řemeslo se můžete naučit i ve středním věku!

8. 12. 2014 ČRo Sever - Řemeslo se dá naučit i ve středním věku prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Druhou šanci pro získání nové profese nabízí tzv. projekt UNIV, který zprostředkuje uznání nové kvalifikace.

 

Musil: Petrův čin by neměl být zapomenut

4.12.2014    Žďárský deník Žďárská obchodní škola se veřejnosti neuzavírá, v příštím týdnu chystá ve spolupráci s partnery akci nazvanou Adventní zastavení

 

MŠMT zveřejnilo doporučené obsahy rekvalifikačních programů

Rekvalifikační programy byly vytvořeny v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání , školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Některé náležitosti zpracovaných programů mohou být odlišné od aktuálních formulářů MŠMT. Jedná se pouze o doporučení, jakým způsobem je možné daný rekvalifikační program realizovat.

 

Naši absolventi se nemusí bát, že by nesehnali práci

27.11.2014    Rakovnický deník     Rozhovor s ředitelem Střední průmyslové školy Emila Kolbena o uplatnění absolventů všech druhů studia , které škola nabízí.

 

Rekvalifikací „na Uhelné“ získali vězni osvědčení v profesi tesaře

14.11.2014    Znojemské noviny - První listopadový týden se na Střední škole technické Znojmo na Uhelné ulici konaly závěrečné zkoušky pro profesní kvalifikaci „tesař“ v rámci celostátního projektu UNIV3, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. 

 

Na SŠ lidé využívají znalosti z praxe

11.11.2014    Jihlavské listy -  Střední školy se i na Jihlavsku věnují také vzdělávání dospělých. Běžně při tom spolupracují s obcemi i podnikatelskou sférou. Aktuálním trendem je v tomto směru tzv. "uznávání" znalostí a dovedností, které lidé nabyli ve svém původním oboru, anebo i neformálně ve svém zaměstnání.

 

Za perspektivním vzděláním do Města Albrechtic

6.11.2014    Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na gastronomii, a může se pochlubit moderním vybavením, bohatou nabídkou vzdělávání žáků i dospělých, možností zahraniční praxe i nadstandardním sportovním zázemím. Nabízí všechny výhody malé školy: individuální přístup ke každému žákovi, bezpečné prostředí, aktivní spolupráci s rodiči a rodinnou atmosféru. Díky tomu láká každý rok z řad veřejnosti velký počet zájemců o kvalitní vzdělávání.

 

Hradecká kybernetika rozšiřuje nabídku pro veřejnost

4.11.2014    Hradecký deník -  Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je známá svojí vysoce odbornou výukou, je zapojena i do projektu UNIV3, ve kterém se ověřují kurzy pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

Boj za kvalifikované zaměstnance

2. 8. 2014    personalista.com - V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem je podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem uznávání“, zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností TREXIMA, spol. s r.o. právě zapojení zástupců zaměstnavatelů - tedy odborníků z praxe, do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.

 

Bude dost kvalifikovaných pracovních sil?

28.7.2014    Pražský deník -  Projekt UNIV 3 přispívá ke zkvalitňování programů dalšího profesního vzdělávání. Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, v jehož rámci realizuje veřejnou zakázku Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností Trexima. Zapojeni jsou rovněž zaměstnavatelé jako odborníci z praxe.

 

Firmy jsou nespokojeny s absolventy, pomohla by jejich větší angažovanost v procesu vzdělávání

24.7.2014    iHNed.cz -  Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů škol vstupujících na trh práce. Od vzdělávacích institucí očekávají hlubší specializaci a oborovou profilaci absolventů. Tu školy nenabízejí. Pomoci by mohla užší vzájemná spolupráce i finanční podpora neformálního vzdělávání od zaměstnavatelů.

 

Nové chůvy připraví speciální kurzy

30.6.2014 Právo – Jižní Morava Chůvy v akci. I tak by dal nazvat vzdělávací a rekvalifikační program podporovaný EU, který vyvrcholil přezkoušením osmi žen, které se chtějí stát profesionálními chůvami na brněnské zdravotnické škole v Merhautově ulici.

 

Vzdělávat se mimo školu? Dnes jsou možnosti neomezené

23.6.2014    Finance.cz - Téma celoživotního vzdělávání je v současné době čím dál aktuálnější. Důvodem je rychlý pokrok ve využívání moderních technologií, které se stávají naší každodenní součástí. Díky nim odborníci na vzdělávání a pracovní trh očekávají zánik některých profesních oblastí a již dnes roste tlak na zaměstnance ze strany zaměstnavatelů na rozšiřování dovedností a znalostí. Lidé mají problém udržet se v zaměstnání nebo si najít novou práci. Celoživotní vzdělávání se tak stává nutností, nikoli volbou. Potvrzují to vysoká čísla nezaměstnanosti.

 

Nabídka kurzů pro dospělé často převyšuje poptávku

V minulém týdnu vyšel v Učitelských novinách obsáhlý článek o projektu UNIV 3. 

 

Získání nové profesní kvalifikace není lehké

5.6.2014    Plzeňský deník - Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni získala koncem roku 2011 od Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizaci pro profesní kvalifikaci Správce operačních systémů pro malé a střední organizace. 

 

Nedostatek kvalifikovaných sklářů řeší vzdělávání dospělých

23.5.2014    Českolipský deník -  České sklářství se po hubených letech opět vrací na výsluní. Rostoucí poptávce po sklu z regionu je ale těžké vyhovět. Kvalifikovaných pracovníků je nedostatek a studenti se na sklářské obory zrovna nehrnou. Pomoci má vzdělávání dospělých v projektu UNIV3.

 

FRÝDLANT: Na střední škole finišují jedinečné včelařské kurzy

21.5.2014    genusplus.cz - V těchto dnech se na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu uzavírají první kurzy Chovatel včel a Zpracovatel včelích produktů.

 

Možnost vzdělávat se mimo školu má každý

2.5.2014    Právo -  Celoživotní vzdělávání je tématem, které mezi odborníky v poslední době rezonuje. Kvůli rapidnímu pokroku ve využívání moderních technologií budou některé profesní oblasti postupně zanikat, zároveň bude růst tlak na zaměstnance, aby rozšiřovali své dovednosti, které jim škola nedala. Také trh práce se je stále pružnější, a kdo nebude ochoten se naučit kdykoliv něčemu novému, bude mít problém udržet se v zaměstnání, popřípadě si novou práci najít. Jak upozorňují odborníci, lidé by měli být připraveni, že se budou vzdělávat po celý život.

 

Kurz připravil nové kosmetičky

25.4.2014    Domažlický deník -  15. dubna proběhlo v prostorách SOU Domažlice setkání se sociálními partnery u příležitosti zakončení pilotního ověření rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci kosmetička. Pozvání přijala řada hostů z řad sociálních partnerů (Jana Šimková, ředitelka Úřadu práce v Tachově, Zdeněk Písařík, ředitel Úřadu práce v Domažlicích, Ludvík Jírovec, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Domažlice).

 

Pomáhají se zaměstnaností i vzděláváním. Školí chůvy pro děti.

25.4.2014    Mostecký deník -  Problémům spočívajícím v nedostatku kapacity ve školách a v narůstající nezaměstnanosti se podívala na zoubek mostecká obchodní akademie, respektive vyšší odborná škola, která je s ní úzce svázaná. Zařízení vytvořilo a pilotovalo v rámci projektu UNIV 3 vzdělávací program s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nápad dokonce vedl i ke změně legislativy.

 

Kovařina je opravdu krásné řemeslo

14.4.2014    Chebský deník -  Naše škola se již poněkolikáté zapojila do projektu UNIV 3, realizovaného Národním ústavem vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl vytvořit databázi vzdělávacích programů s vazbou na Národní soustavu kvalifikací (NSK) a zadání ke zkouškám profesních kvalifikací, které v poslední době zažívají obrovský boom.

 

Projekt UNIV 3, znalosti a dovednosti, jaké firmy požadují

9.4.2013 e-Všudybyl -  Zaměstnavatelé si dlouho stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nyní se díky projektu UNIV 3 podílejí na posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací a zajišťují tak, že absolventi zkoušky mají takové znalosti a dovednosti, jaké firmy požadují.

 

Dokážu, co umím, sobě i druhým

9. 4. 2014    Sokolovský deník - Střední škola živnostenská otevřela pracoviště odborného výcviku oboru cukrář a truhlář zájemcům z široké veřejnosti, kteří si zde mohou doplnit či rozšířit svou kvalifikaci. 

 

Švadlenou za tři sta hodin aneb návrat k řemeslu bez ohledu na věk

26.3.2014    Jičínský deník -  Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace organizuje nově kurzy pro dospělé

 

ČT: Amatérští záchranáři mají certifikát

26. 3. 2014 reportáž České televize o zkoušce pro lyžařské záchranáře, konané v rámci projektu UNIV 3

 

TV Beskyd: SOŠ J. Sousedíka spolupracuje na projektu ověřování rekvalifikací

21. 3. 2014 -  Ověřování kvalifikací vzdělávacích programů, právě na tomto projektu společně s Ministerstvem školství a dalšími subjekty spolupracuje vsetínská Střední odborná škola Josefa Sousedíka. Jeho hlavním cílem je kontrola nastavených standardů předepsaných znalostí a dovedností podle kterých se budou provádět rekvalifikační zkoušky odborných řemesel. Aktuálně se ve Vsetíně prověřovaly standardy zkoušky specializovaných podlahářů.

 

Dobrá šance na odborný růst se nabízí nejen maturantům

14.3.2014    Hradecký deník - Škola pro mladé zájemce o výpočetní techniku, která v Hradci Králové za necelých 20 let své existence vychovala pro praktické uplatnění více než 1100 odborníků se zaměřením na informační technologie, nese nový název Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky. 

 

Z fiktivního skladu až pro výuční list

6.3.2014    Karlovarský deník, Dalovice – Pojem profesní, či dříve dílčí, kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích totiž mohou dospělí zájemci o doplnění vzdělání dojít schůdnou a rychlou cestou třeba až k výučnímu listu a naprosto změnit svůj profesní život.

 
1 2   Následující   ››