Rekvalifikací „na Uhelné“ získali vězni osvědčení v profesi tesaře

14.11.2014    Znojemské noviny - První listopadový týden se na Střední škole technické Znojmo na Uhelné ulici konaly závěrečné zkoušky pro profesní kvalifikaci „tesař“ v rámci celostátního projektu UNIV3, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. 

Tyto závěrečné zkoušky však byly zcela výjimečné, jelikož se jich neúčastnili žáci školy. Uchazeče o rekvalifikaci totiž vybírala Vězeňská služba České republiky – Věznice Znojmo, která s místní střední školou nespolupracuje poprvé.

„Se znojemskou věznicí probíhala spolupráce naprosto výborně a bez jakýchkoliv problémů. Jsme velmi rádi, že můžeme přispět ke vzdělávání těchto lidí, kterým získané vědomosti a tesařské dovednosti mohou pomoct po propuštění se získáním práce a návratem do normálního života“, zmiňuje ředitel školy Miroslav Křivánek pozitivní zkušenost s vedením znojemské věznice i účastníky rekvalifikace.

                Samotná praktická i teoretická výuka probíhala pod vedením zkušených lektorů a odborných učitelů. V učebnách a dílnách areálu školy na Uhelné se během půl roku setkávali s účastníky i několikrát týdně.

                „Díky tomu, že se podobný projekt nekoná na Uhelné poprvé, tak jsme již věděli, že můžeme od účastníků čekat velký zájem a entusiasmus. To se nám také potvrdilo a jen doufáme, že všem vydrží nadšení a pracovní nasazení i po návratu do standardního života“, říká spokojeně František Stehlík, jeden z učitelů, který vedl praktickou výuku.

                Zakončení intenzivní půlroční přípravy se skládalo z písemného testu, ústních a také praktických zkoušek. Při nich byli přítomni také první zástupce ředitele věznice plk. Robert Štůrala a koordinátorka Jihomoravského kraje projektu UNIV3 Lenka Řeháková, která ocenila zázemí školy na Uhelné. „Pro studenty a vůbec všechny uchazeče je neocenitelná výhoda, když se můžou na svoje budoucí povolání připravovat v takto dobře vybavených dílnách přímo v areálu školy a nemusejí tak za praxí docházet někam jinam“, dodává s uznáním Řeháková.