Pomáhají se zaměstnaností i vzděláváním. Školí chůvy pro děti.

25.4.2014    Mostecký deník -  Problémům spočívajícím v nedostatku kapacity ve školách a v narůstající nezaměstnanosti se podívala na zoubek mostecká obchodní akademie, respektive vyšší odborná škola, která je s ní úzce svázaná. Zařízení vytvořilo a pilotovalo v rámci projektu UNIV 3 vzdělávací program s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nápad dokonce vedl i ke změně legislativy.

Tucet dospělých žen se zúčastnil pětiměsíčního úvodního běhu nového vzdělávacího kurzu, jehož cílem je vyškolit je na profesionální chůvy, které mohou samostatně pečovat o děti v předškolním věku, a to přímo v domácnostech. Hlavním podnětem k zahájení kurzu byla snaha se v okresu zasaženém vysokou nezaměstnaností přímo podílet na vytváření podmínek pro pracovní příležitosti. „Jde vesměs o ženy do 35 let, které jsou buď nezaměstnané, nebo nedělají práci, co by dělat chtěly,“ řekla Jitka Hašková, zástupkyně ředitele mostecké vyšší odborné školy, na jejíž půdě nápad vznikl.

Změna legislativy

Ve výsledku pak může chůva pomoci i rodičům, jejichž ratolest nebyla z důvodu nízké kapacity přijata do školky.

            Iniciativa školy vedla až k novému výkladu legislativy. To jí umožnilo získat autorizaci a bude tak moci pro účastnice kurzu připravit i závěrečné plnohodnotné zkoušky. Problém totiž spočíval v tom, že školit může pouze kvalifikovaná osoba, která zároveň musí splňovat požadavky na aktivní praxi například v posledních dvou letech. Ta ale pedagogům, ač mají v oboru letité zkušenosti, chyběla.

            Škola vznesla kritickou připomínku a s celou záležitostí pohnula kupředu. „Navrhli jsme, že by školy měly mít pravidla v jiných režimech. A ono to nejednou šlo,“ řekla Hašková. Od nynějška tak může VOŠ kromě kurzu nabídnout i závěrečné zkoušky. Z úvodního běhu se k nim přihlásily čtyři ženy.

            Vzdělávací kurzy vytvářejí odborné školy po celé České republice v rámci projektu ministerstva školství. Účastníci pilotních kurzů měli účast zdarma. Další zájemci už budou muset zaplatit. „Kurz vyjde i se zkouškami na celkem 12 tisíc,“ uvedla Hašková. Další kurz připravuje na září. Kolik se, i vzhledem k nemalé částce přihlásí zájemců, zatím netuší. Každopádně spolupracuje i s úřadem práce. „Ten by úspěšným absolventům mohl kurz uhradit. Na druhou stranu jsme po Praze jediní, kdo něco takového nabízí. Už v prvním kurzu to bylo znát, protože v něm nebyli jen lidé z okresu,“ řekla Jitka Hašková.

Domácí školka

Podle ní je nezbytné, aby se lidé celoživotně vzdělávali. Například dvě účastnice dálkově studují právě na zmíněné VOŠ. „Všichni na sobě potřebují pracovat, aby se mohli uplatnit,“ podotkla Hašková s tím, že škola připravila pro zájemkyně i jinou možnost. „Kdo absolvuje kurz pro chůvu a zvládne i naše školení pro domácí jesle, může si otevřít domácí školku,“ uzavřela Hašková.