Proč je dobré nechat si ověřit znalosti

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 stále probíhá celorepubliková propagační kampaň. Upozorňuje na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti.

V České republice je prozatím další vzdělávání, i přes veškeré snahy o jeho popularizaci směrem k veřejnosti, stále velmi málo rozšířeno, přestože existuje již řada projektů, které se snaží tuto aktivitu podporovat. K těmto projektům patří také projekt Ministerstva školství UNIV 3, zaměřený na podporu procesů uznávání.

Důvodem pro spuštění celorepublikové kampaně v rámci projektu UNIV 3 byla neinformovanost obyvatel České republiky o tom, že existuje něco, co by mohlo pomoci ke snížení nezaměstnanosti, která je zapříčiněna chybějící kvalifikací žadatelů o pracovní umístění,“ vysvětluje nezbytnost zvýšení informovanosti o nových možnostech manažerka kampaně ing. Jarmila Halouzková.

Jak dodává, lidé si mnohdy ani neuvědomují, co všechno znají nebo dokáží: „Často jim k prokázání znalostí chybí právě jen ten papír,“ uvažuje Halouzková. Kampaň podle ní měla a má poukázat na potřebu celoživotního vzdělávání a na možnosti, které lidé mají a mohou je využít, a to i ve smyslu konkurenceschopnosti v pokročilém věku.

Snahou bylo a je oslovit potenciální účastníky napříč generacemi: od absolventů základních, středních a vysokých škol i učilišť, přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky od 18 let, až po občany středního i staršího věku, u nichž je stanovená věková hranice 64 let.

 

Od bannerů po sociální sítě

Kampaň v podobě tzv. PPC kampaně (pay per click) probíhá od 12. května 2014. Za tu dobu byly vytvořeny dvě sady reklamních bannerů, připravuje se třetí sada. 

Kampaň probíhá s využitím reklamních sítí Sklik a AdWords, průběžně je monitorována její sledovanost a prokliky na webové stránky projektu. Začlenění sociálních sítí (Facebook a Google+) zajišťuje v kampani maximální míru oslovení koncových uživatelů. Probíhá průběžné zpracovávání reportů prostřednictvím Google Analytics.

Podpůrnou součástí kampaně jsou informace v tisku, je editován facebookový profil projektu na adrese:          https://www.facebook.com/rekvalifikaceuznavani.

Dále, prokliknutím na projektový web http://univ3.univ.cz, se koncový uživatel dozvídá o průběhu vlastního procesu uznávání, a to buď z třicetisekundového upoutávkového spotu, z videospotů pořízených ze zkoušek pilotních ověřování jednotlivých profesních kvalifikací, anebo z uveřejněných příkladů dobré praxe.

Nedílnou součástí kampaně je i prezentační video s názvem „Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání“, které dokumentuje průběh projektu se zaměřením na uznávání předchozího učení.

„Návštěvnost webových stránek, a tím i informovanost, se díky kampani značně zvýšila, spousta návštěvníků se zároveň k informacím i vracela. Trochu překvapující pro nás byl sociodemografický profil, který poukázal na to, že kampaň oslovila především ženy, a to ve věkovém rozmezí 25 -34 let,“ konstatuje Halouzková.

 

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 361

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu

UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuv.cz