Rekvalifikacím začala i v Třešti nová etapa

9.4.2013     Jihlavské listy -  Do Pardubic se v těchto týdnech sjíždějí kantoři ze středních odborných škol celé republiky, aby se tu připravili na novinku v pojetí rekvalifikací pro širokou veřejnost. Pro pozice „průvodců a hodnotitelů“ se tu připravují i učitelé z Jihlavska. 

                Problém nevidí ani zástupkyně ředitele SOŠ a SOU Třešť Mocová. „Zkoušky budou probíhat dosti podobně jako u učňů,“ říká. Pilotáží musí projít minimálně osm lidí. A zda je tento konkrétní rekvalifikační program skutečně dlouhodobě udržitelný? „To je otázka, efekt pro nás by to mělo, uvidíme. Ale tento nový princip rekvalifikací se řeší v celostátní úrovni a program tedy bude ke stažení v rámci celé sítě zapojených škol – efekt pro trh práce je proto celonárodní,“ připomíná Mocová. Např. právě na vzniku programu pro Bourání masa se podílela vedle třešťské školy i škola v Chomutově.

Třešť, Kostelec, region Skupina tří pedagogů ze SOŠ a SOU Třešť, respektive z kostelecké masny, se vypravila v březnu do pardubického hotelu Labe, aby se tu připravili na nové pozice v oblasti vzdělávání dospělých. Budou z nich totiž tzv. průvodci a hodnotitelé, jejichž úkolem bude provádět dospělé zájemce o doplnění kvalifikace Bourání masa celým procesem rekvalifikace, ale také zhodnotit, co z dané kvalifikace už eventuálně ovládají. To proto, aby se to nemuseli zbytečně učit znovu a trávit tak ve školních lavicích či v praktické výuce delší a nákladnější čas.

                Celá novinka stojí na principu, pro který se v českém vzdělávání dospělých začíná vžívat název UNIV. Konkrétně jde už o třetí související projekt v řadě od roku 2005. Ten aktuální nese název UNIV 3 a jde v něm mj. právě o to podpořit procesy uznávání výsledků tzv. předchozího učení. Lidé tak budou moci využít při rekvalifikacích ty dovednosti, které se během života už naučili mimo školu (to nově umožnil Zákon č. 179/2006 Sb.).

                Projekt řeší na zadání ministerstva školství Národní ústav pro vzdělávání v Praze (NÚV). Navazuje tak na předchozí tříleté období, v němž 325 středních odborných škol v ČR vytvářelo vzdělávací programy pro dospělé a jejich kantoři se vzdělávali v lektorování dospělých i v marketingu.

                Jde o to proměnit školy i ve schopné podnikatelské instituce, které při klesajícím počtu žáků nabídnou vzdělávání dospělým a zároveň si tak zajistí využití kapacit při očekávaném poklesu počtu dětí. Přitom se zároveň mají na školách vytvářet rekvalifikační programy pro dospělé v takových oborech, v nichž lidé v daném regionu mohou nejspíše najít zaměstnání.

V rámci celého projektu UNIV 3 bude připraveno celkem 350 konkrétních modulových rekvalifikačních programů. Ty budou po ukončení projektu ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Programy přitom vycházejí ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Ta je oficiálním souborem dovedností potřebných pro výkon té – které konkrétní profesní (dříve dílčí) kvalifikace.

                Důležité proto bude v projektu i tzv. pilotní ověřování procesu uznávání podle těchto standardů NSK. Celkem se uskuteční 600 takových pilotních rekvalifikačních kurzů pro různé kvalifikace. Konkrétní lidé se v rámci projektu zdarma vrátí do lavic a vzdělají se např. právě jako bourači masa. Přitom hodnotitel zhodnotí jejich znalosti a průvodce jim nastaví takový průběh vzdělávání, který bude právě pro ně optimální.

                Celý tento princip pak má být po skončení projektu uveden do praxe a stát se trvale udržitelným také proto, že vedle vzdělávacích institucí se k „pilotážím“ budou vyjadřovat především zaměstnavatelé. O spolupráci budou žádány také autorizující orgány a úřady práce.

 

Vyjeli k Labi

 

Do UNIV 3 se zatím v první fázi ve 13 krajích zapojilo přes 190 škol. V 1. vlně projektu školy vytvořily 184 vzdělávacích programů, které jsou nyní ve fázi posuzování a chystají se první pilotáže. Ty mají probíhat vždy do pěti týdnů po pardubickém školení příslušných průvodců a hodnotitelů.

                Na Vysočině byly v 1. vlně vytvořeny rekvalifikační programy pro celou řadu profesních, dříve dílčích, kvalifikací (jejich přehled viz na jiném místě stránky). Patří k nim i kvalifikace Bourání masa, Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat nebo Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat. A právě ty se týkají třešťské školy a podniku Kostelecké uzeniny.

                Pro pozici průvodce vzdělávacím procesem se proto v březnu v Pardubicích školila Eva Mocová - zástupkyně ředitele třešťské školy. Pro pozice hodnotitelů pak učitelka odborných předmětů Anna Pelikánová a mistr odborné výuky v Kosteleckých uzeninách Antonín Sobotka.

                „U bourání masa se soustředíme především na vepřové a hovězí maso, protože skopového a telecího je momentálně velmi málo,“ vysvětluje Sobotka. Absolvent rekvalifikace podle něho musí umět zvíře rozbourat na části, vykostit a upravit podle přání zákazníka.

                „Rekvalifikační program jsme jako škola zpracovali a hodnotitelé k němu pasují tzv. hodnotící standard. Vedle praktických dovedností v něm budou i teoretické oblasti. Absolventi musí např. znát různé zrací procesy, tedy co probíhá v mase po jatečním opracování, jak se maso skladuje a řadu dalších věcí, které s tím souvisí,“ dodává Mocová.

                Na otázku, zda takovouto konkrétní kvalifikaci mohou zvládnout i rekvalifikanti, kteří zpracovávání masa nikdy neviděli, jsou ale pedagogové skeptičtí: „Počítáme s tím, že řada rekvalifikantů bude právě z řad pracovníků masny, kteří už tu nějakou práci dělali. Tímto by teď měli získat osvědčení k této práci,“ shodují se.

 

Chybí vlastně bourači?

 

Pro pilotáž programu ke kvalifikaci Bourání masa, která má začít už koncem dubna, tedy třešťská škola hledá prvních cca deset zájemců o bezplatnou účast. Program obsahuje přes 180 hodin vzdělávání, z toho cca 150 hodin bude praxe a zbytek teorie.

                „Na teoretickou část by rekvalifikanti jezdili do Třeště, na praxi by chodili do kostelecké masny během běžného pracovního dne a byli by zde zařazeni v rámci našich stávajících učňů,“ vysvětluje Pelikánová. V počátečním studiu se totiž v Třešti a Kostelci učí na řezníka a uzenáře přes tři desítky posluchačů.

                Paradoxem přitom je, že desítky kvalifikovaných bouračů masa z kostelecké masny cca před dvěma lety odešly poté, kdy se zde omezila vepřová porážka. Lidé sice mohli v rámci holdingu přejít na jiné pozice a zejména do závodu v jihočeské Plané nad Lužnicí, to ale pro mnohé z nich nebylo přijatelné.

                „V Kostelci se teď poráží méně, ale v Plané je stále nedostatek bouračů. Svoji roli hraje také dovoz masa ze zahraničí. I když i v Kostelci se krátkodobě stane, že je bourání tolik, že bourači nevědí kam dřív, obecně se tu poráží méně,“ potvrzuje ředitel SOŠ a SOU Třešť František Pospíchal. Zájemci o práci by tedy zřejmě za ní skutečně museli vyjíždět mimo region.

                V okolí je masen více - Krahulčí, Studená, Hodice, ale nikde se podle informace třešťských pedagogů v současné době neporáží. Přesto prý má profesní kvalifikace Bourání masa šanci na uplatnění absolventů. Tu podle kantorů skýtají některé menší soukromé firmy a velkým odbytištěm by mohly být např. supermarkety. „Ty velké si totiž opravdu maso připravují samy,“ potvrzuje Pelikánová. Soukromníci podle ní poměrně často chtějí pracovníky s dokladem o kvalifikaci.

 

Kantoři se nebojí

 

Připravit se na pozice průvodců a hodnotitelů v té – které profesní kvalifikaci je novinkou i pro samotné kantory. Nemají ale obavy, že by novou pozici nezvládli. „Například bourání masa je technický obor, pro který člověk musí mít cit a zručnost, ale i jistou fyzickou konstelaci. Už při pilotáži, ještě před zkouškou, poznám, jak se k tomu kdo umí či neumí postavit,“ uvažuje z praktického hlediska učitel odborného výcviku a nově i hodnotitel Sobotka.

***

Střední školy na Vysočině vytvořily v 1. vlně UNIV 3 rekvalifikační programy a hodnotící standardy pro tyto profesní (dílčí) kvalifikace:  Bourání masa, Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat, Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat, Dekoratér keramiky, Výrobce sádrových forem, Rytec skla, Sklář pro duté sklo, Brusič skla, Úpravy a opravy oděvů, Zámečník, Kominík - Měření spalin, Autolakýrník - finální povrchová úprava, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, Skladník, Manipulace se zbožím a materiálem, Stavitel podzemní hrobky, Elektrické rozvody, Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty, Chovatel a ošetřovatel skotu, Pěstitel základních plodin, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Údržba lesních cest, Doprava dříví, Frézování kovových materiálů či Soustružení kovových materiálů.

článek v Jihlavských listech článek v Jihlavských listech