Ryba v aspiku i fotovoltaika: dospělým se blíží zkoušky na středních školách

10.1.2014    Jihlavské listy -  I během prázdnin na konci roku se mnozí dospělí na Vysočině museli poctivě učit. V lednu je totiž čekají na odborných středních školách zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání.

V plném proudu je i na Vysočině projekt UNIV 3, jehož prostřednictvím se ministerstvo školství snaží podpořit proměnu středních škol v ČR v tvůrce a poskytovatele vzdělávání dospělým. Projekty UNIV v několika fázích pokračují už od roku 2005. V současné době se v nich střední školy zaměřují na tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé na základě standardů Národní soustavy kvalifikací.

            Znamená to, že školami vytvořené vzdělávací programy musí vycházet z oficiálního „katalogu“ znalostí a dovedností v profesních kvalifikacích, které uchazeč musí při zkoušce prokázat. Vedle toho se projekt zaměřil na princip ověřování již dříve nabytých znalostí uchazečů. Pokud totiž zájemce o vzdělání některé znalosti v oboru hned na začátku prokáže, nemusí kurz absolvovat v plném rozsahu.

            A právě tento nově zaváděný princip v českém školském systému se plně uplatnil např. v kurzu Výroba rybích lahůdek, v němž budou uchazeči skládat šestihodinovou zkoušku 30. ledna na SŠ obchodu a služeb v Jihlavě. V devítičlenné skupině účastníků totiž všichni prokázali hned při vstupním pohovoru takové znalosti, že mohla být dvousethodinová dotace výuky zkrácena na 120 hodin.

            Účastníci si přinesli znalosti ze svých povolání. Je mezi nimi např. dvojice odborných učitelů oboru kuchař-číšník na SŠOS Jihlava, ale také zkušená paní, která třicet let pracuje v jídelnách.

            „Je to velmi individuální. Máme tu i takové, kteří mohou jít ke zkoušce už po nějakých osmdesáti hodinách výuky,“ potvrzuje metodik dalšího vzdělávání na SŠOS Miroslav Šoukal. Kvalitu vzdělávání a velký zájem účastníků o něj podle něho ilustruje fakt, že i přes sníženou hodinovou dotaci často chodí na hodiny, které pro ně nejsou povinné.

            „To je i případ naší kolegyně z odborného výcviku, která se ve své výukové praxi zaměřuje na teplou kuchyni. Přestože má velké znalosti, je pro ni toto vzdělávání stoprocentně přínosem - třeba v oblasti lahůdkářské. Setkala se v něm totiž s takovými specialitami, jako je třeba výroba ryby v aspiku nebo rybí sekané,“ uvažuje Šoukal.

Zkoušky budou v lednu

UNIV 3 poběží ještě do konce července letošního roku. Na školách Vysočiny už během dvou let v jeho rámci vzniklo na padesát vzdělávacích programů pro dospělé. Patnáct programů bylo na Vysočině tzv. pilotně ověřeno, tedy proběhly jejich první kurzy s reálnými uchazeči o vzdělání. Ti mají účast v rámci projektu zdarma.

            Často přitom jde o úzkou spolupráci školy s regionální firmou. V Kosteleckých uzeninách např. proběhla praktická příprava a loni začátkem prosince též zkouška v kurzu profesní kvalifikace Bourání masa. Vzdělávací program tu ověřovala škola SOŠ a SOU Třešť. Ukončeno bylo koncem roku též ověřování programu Dělník ve strojírenské výrobě, a to na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou.

            „V současné době běží dalších pět pilotáží vzdělávacích programů, jejichž účastníci budou končit zkouškami ještě do konce ledna,“ avizuje krajská koordinátorka projektu Iveta Nemjová. Jde o programy Manipulace se zbožím a materiálem (soukromá SŠ SČMSD Humpolec), Lesní technik – myslivec (SOŠ Nové Město na Moravě), Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí), Elektromontér fotovoltaických systémů (VSM Jihlava) a právě Výroba rybích lahůdek (SŠOS Jihlava).

            „Například do jihlavského kurzu fotovoltaiky, který bude zkouškami končit 17. a 18. ledna, vstoupili lidé, kteří sem za vzděláváním dojíždějí až z Brna,“ přibližuje Nemjová. Kurz Manipulace se zbožím a materiálem zase v Humpolci probíhá ve spolupráci s tamní provozovnou potravinářského a drogistického družstva COOP Jednota, kde také 10. ledna proběhne zkouška.

            Lesnický kurz v Novém Městě navštěvují i lidé, kteří nabyté znalosti v této profesní kvalifikaci chtějí využít též k získání „mysliveckého průkazu“. Kurz Opravářů strojů a zařízení v pěstování rostlin ve Velkém Meziříčí zase vzdělává výhradně klienty Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou a probíhá na odborných pracovištích zemědělských družstev v okolí.

            Zároveň běží pilotáž programů Malíř skla, Chůva pro děti, Dekoratér keramiky a Umělecký truhlář, ve všech případech na Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou (zkoušky budou v dubnu). S účastníky probíhá také ověřování programu Průvodce cestovního ruchu na SŠ SČMSD v Humpolci.

Startují další pilotáže

Od začátku ledna 2014 startuje na Vysočině ověřování dalších vytvořených programů pro dospělé. Stejně jako ostatní programy, budou i tyto po ukončení projektu přístupné v databázi pro využití všem školám a vzdělávacím institucím v celé ČR.

            Na soukromé vzdělávací instituci ABS WYDA ve Žďáru n. S. je to program Instruktor aerobiku, na škole ve Světlé nad Sázavou zase bude zahájeno ověřování specifického programu Poradce pro pozůstalé. Ten byl vytvořen ve spolupráci se soukromou institucí Vše pro venkov na Plzeňsku. Na SŠ v Humpolci bude ještě 20. ledna zahájeno ověřování programu Základy managementu kvality a VSM Jihlava v průběhu ledna zahájí ověřování kurzu Montér tepelných čerpadel.

            Vedle toho vznikají na Vysočině další projektové vzdělávací programy pro dospělé, které zatím nevstoupily do fáze praktického ověřování. V listopadu byly např. ve spolupráci se SPŠ dopravní z Plzeňského kraje dokončeny dva programy z oblasti provozu železnice, a sice Výhybkář a Signalista. Spolupracovala na nich škola s dopravními a lesnickými obory v Novém Městě na Moravě. Před dokončením je též program Vizážistka. Odborná škola SŠOS SČMSD ve Žďáru nad Sázavou při jeho tvorbě spolupracuje se školou z Moravskoslezského kraje.