Střední škola nabízí profesní kvalifikaci

21.8.2013     Chomutovský deník  -  Chomutov – Střední škola technická, gastronomická a automobilní je zapojena do projektu UNIV 3 , jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. 

            Škola, jako autorizovaná osoba, nabídla úspěšným účastníkům možnost složení Profesní kvalifikace. Na zkoušku, která probíhala podle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací, se přihlásilo sedm absolventů rekvalifikace a všichni složili úspěšně zkoušku. Své znalosti a získané dovednosti při zkoušce předvedli v bourárně masa v chomutovského Globusu. Získali Osvědčení k profesní kvalifikaci Bourání masa s celostátní platností. Doplněním dalších profesních kvalifikací z oboru řezník­ uzenář, účastníci získají úplnou kvalifikaci, která jim umožňuje přihlásit se k závěrečné zkoušce. V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky obdrží výuční list oboru vzdělání řezník – uzenář.

V termínu od 17. června do 22.července proběhlo pilotní ověřování vzdělávacího programu Bourání masa. Do rekvalifikace nastoupilo osm účastníků a úspěšně ukončilo sedm účastníků, kteří získali Certifikát, jež prokazuje způsobilosti v oblasti bourání masa. Praktická výuka probíhala na smluvním pracovišti odborného výcviku v Globusu v Chomutově pod odborným vedením mistrů pana Grössla a pana Jelínka.