Střední školy začínají při vzdělávání dospělých spolupracovat se soukromými vzdělávacími institucemi

Střední odborné školy na Vysočině vstoupily do třetí fáze projektů, v nichž se od roku 2005 mění v podnikatele na poli celoživotního učení dospělých. Nyní v nich začaly spolupracovat i se soukromými vzdělávacími institucemi v celé ČR

Celoživotní vzdělávání se stává nezbytným pro všechny, kdo chtějí uspět na trhu práce. Po roce 2005 se na tomto poli objevil fenomén tří navazujících projektů UNIV – tedy proměny běžných středních odborných škol v centra celoživotního učení. Nová legislativa (Zákon č. 179/2006 Sb.) totiž umožnila školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání, připravovat vzdělávací programy podle potřeb trhu práce a také je realizovat.  Stovky středních škol ve všech krajích ČR se proto zapojily do série tří navazujících projektů ministerstva školství nazvaných UNIV, UNIV 2 KRAJE a nyní UNIV 3 (řeší je Národní ústav pro vzdělávání v Praze). Učitelé se v nich s využitím evropských a státních prostředků vzdělávali v lektorování dospělých i v marketingu a učili se vytvářet vzdělávací programy. Při výuce dospělých totiž jejich školy lépe využijí své kapacity i při nastalém poklesu počtu dětí. Současný finální projekt UNIV 3 poběží ještě rok. Navazuje na předchozí dva a školy v něm připraví celkem 350 rekvalifikačních programů, které budou posléze ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. V první fázi se do projektu ve 13 krajích zapojilo přes 190 škol. Jimi vytvořené vzdělávací programy nyní procházejí pilotním ověřením s prvními reálnými účastníky. 

Nově i „vzdělávačky“ Novinkou je nyní zapojení soukromých „vzdělávaček“, které se školami začaly v projektu spolupracovat. Příkladem je nově vzniklé jihlavské školicí středisko VSM Academy, které bylo letos vybudováno s využitím evropské a státní dotace ve výši 5.700 tisíc Kč ve Znojemské ulici. Oficiálně bude otevřeno až 28. srpna 2013, už od počátku srpna zde ale probíhá firemní i jiné vzdělávání. Aktualitou je právě zapojení do projektu UNIV 3. Středisko využilo jeho principu, kdy jedna škola či vzdělávací instituce může program vytvořit a jiná, kdekoli v ČR,  pilotně ověřit v praxi.  Školicí středisko v Jihlavě tedy sáhlo po vzdělávacím programu Montér výplní stavebních otvorů, který připravila SŠ strojní, stavební a dopravní v Liberci. Od srpna do září ho v Jihlavě „pilotují“ s prvními osmi účastníky, kteří mají v projektu toto vzdělávání zdarma. „Čtyři z nich se rekrutují přímo z naší firmy, další pracují pro naše dodavatele,“ vysvětluje vedoucí střediska Eva Horňáková. Jde přitom o pracovníky, kteří bývají najímáni i na konkrétní stavby, často svoji práci dobře znají a léta vykonávají, ale nemají v ní komplexní znalosti a certifikát. „Měli by umět číst dokumentaci, znát tradiční i nové materiály a jejich použití, pracovní nástroje, bezpečnost práce, technologické postupy a mnoho dalšího,“ vysvětluje Horňáková.  Proto na úvod zájemci prošli pohovorem s vyškoleným pracovníkem na pozici „průvodce“, tím je v tomto případě ing. Věra Pavlů, který jejich pracovní curiculum vitae a rozsah znalostí ověřila. „Pracovník třeba už umí např. číst dokumentaci. Průvodce tedy udělá diagnostickou sondu a konzultuje ji  s lektorem vzdělávání - není pak nutné, aby člověk kurz pro dílčí kvalifikaci absolvoval v plném rozsahu,“ vysvětlila Horňáková. Hodinová dotace programu je 200 hodin, jeho stěžejním lektorem bude externí pracovník ing. Stanislav Sikmund. Negativem je ovšem podle Horňákové velká administrace, která je s celou aktivitou spojena. Přesto ve středisku uvažují ještě o druhé pilotáži, a sice v dílčí kvalifikaci Montér tepelných čerpadel. Příslušný vzdělávací program mají do konce července dokončit na SŠ zemědělské a ekologické v Kostelci n. Orlicí v Královéhradeckém kraji. „Spolupracujeme s firmou, která se zabývá klimatizací, fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly, odkud by byli klienti tohoto vzdělávání. Tato kvalifikace se dá velmi dobře pilotovat v terénu, a praxe je pro vytvoření kvalitních pracovníků pro trh práce velmi podstatná,“ uvažuje Horňáková. 

Klid ani o prázdninách Do tvorby vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace se na celé Vysočině v UNIV 3 zapojilo už 14 středních, odborně zaměřených škol, a s nimi i komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a firma ŽĎAS. Do pilotního ověřování profesních kvalifikací se podle informace  koordinátorky projektu v kraji Ivety Nemjové zapojilo do této chvíle na Vysočině osm středních odborně zaměřených škol, dále komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a právě firma VSM Jihlava. Účastníky „pilotáží“ jsou zaměstnanci firem, zájemci o zaměstnání z úřadů práce, osoby výdělečně činné i zájemci z řad veřejnosti. „V kraji už v rámci projektu proběhly rekvalifikace Skladník, Barman, Sportovní masáž, Výroba knedlíků, Elektrické instalace, Florista a Příprava teplých pokrmů, do kterých vstoupilo celekm 75 zájemců. Ke zkouškám se dostavilo 72 z nich, u zkoušek uspělo 67, takže úspěšnost byla vysoká,“ shrnula na dotaz JL Nemjová. „Klid“ přitom není ani o prázdninách. Na přelomu července a srpna začaly další rekvalifikace - Dělník ve strojírenské výrobě, Výroba zákusků a dortů, Prodavač, Umělecký truhlář, Dekoratér keramiky a Asistentka/sekretářka, ve kterých se připravuje dalších 61 lidí. „Rozjíždíme rekvalifikace Personalista, Lektor dalšího vzdělávaní, Manažer projektu a Montér výplní stavebních otvorů, do kterých se chystá vstoupit 38 zájemců,“ avizovala v polovině prázdnin koordinátorka.  Na Vysočině vytvořené programy se naopak pilotně ověřují v jiných krajích. Např. rekvalifikace Bourání masa proběhla na SŠ technické, gastronomické a automobilní v Chomutově, Zámečník na VOŠ a SPŠ v Jičíně, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení na SŠ v Boru v Plzeňském kraji, Skladník na SOŠ služeb v Kadani a Úpravy a opravy oděvů ve firmě MAVO v Libereckém kraji a na SŠ oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.


Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou: PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 312 PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 311 Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 Tel.: 274 022 111 www.nuv.cz