Učitelé za mřížemi

České vězeňství 3/2013 - Získat zkušenosti z odlišného prostředí a z práce s jinou sociální skupinou, umožňují středoškolským pedagogům projekty UNIV a UNIV 2 Kraje. V rámci těchto projektů působí učitelé ve věznicích, kde vyučují osoby ve výkonu trestu.

Tyto projekty MŠMT ČR od roku 2005 s využitím evropských a státních prostředků rozvíjely schopnost stovek středních odborných škol vzdělávat i dospělou klientelu a vytvářet pro dospělé vzdělávací programy na míru. V současné době pokračují projekty UNIV aktuálním projekte UNIV 3. Příkladem úspěšné spolupráce tradiční střední školy s věznicí je v něm symbióza školy SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova s Věznicí v Kuřimi. Na bázi vzdělávání se tak ocitly ve vzájemné spolupráci dvě velmi rozdílné instituce. Na jedné straně střední škola z příjemného a klidného prostředí zámku v Lomnici, mj. držitel Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Na straně druhé pak věznice s ostrahou, působící na okraji průmyslové zóny Kuřimi, deset kilometrů severně od Brna. Škola vyučuje děti i dospělé v řadě oborů, mezi nimi v maturitním studiu třeba ekonomiku a podnikání se zaměřením na management golfu nebo sociální činnost, vedle toho učební obory kadeřník a kuchař číšník, v nástavbovém studiu vlasovou kosmetiku a v dalším vzdělávání opět kadeřnické obory, dále péči o osobu blízkou, obor pomocný pracovník při zajišťování rautů a banketů, úklidový pracovník administrativních ploch nebo úklidový pracovník – speciální práce. Naproti tomu věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let. Mají zde i oddělení pro výkon trestu mladých dospělých (s dozorem) a specializované oddělení pro výkon trestu sexuálních delikventů. Ubytovací kapacita věznice je bezmála 500 odsouzených.

 

Úklidoví pracovníci z věznice

V projektu UNIV 3 začala SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova s kuřimskou věznicí spolupracovat právě výukou vybrané skupiny mužů ve výkonu trestu, a to v programu úklidový pracovník - speciální práce. Škola přitom využila vzdělávací program, který v projektu vytvořilo gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov ve spolupráci s odbornou břeclavskou úklidovou firmou MR servis. V průběhu srpna 2013 jej lomnická škola pilotně ověřila právě se skupinou odsouzených mužů z věznice. Podle informace Lenky Řehákové, koordinátorky projektu UNIV 3 v Jihomoravském kraji, je většina účastníků pilotáže krátce před propuštěním. „Skupinu účastníků pilotáže tvoří osm odsouzených ve věku od 20 do 50 roků, se základním i středním vzděláním,“ upřesňuje ředitelka lomnické školy Libuše Procházková. Jak dodává ředitelka věznice Zuzana Kalivodová, vyhledala věznice na svém výstupním oddělení nejvhodnější klienty vzdělávání mezi odsouzenými, kteří v zařízení pobývali delší dobu (nad tři roky) a jsou asi půl roku před propuštěním. „Šlo nám o to, aby odcházeli z výkonu trestu s novými znalostmi a motivací uplatnit je v práci i po propuštění. Uvítali jsme, že mají ve výuce intenzivní aktivitu, navíc při ní udělali i kus práce,“ vysvětluje Kalivodová. Od samého začátku kurzu, po prvotním diagnostickém modulu se podle L. Procházkové všichni účastníci aktivně zapojili: „V teoretické části měli dotazy k problematice, při praktické části pak byli velmi pracovití a projevili o problematiku velký zájem.“ A co se vlastně učili? Úklidový pracovník - speciální práce je podle vysvětlení ředitelky Procházkové vzdělávací programem s širokou problematikou. Jeho časová dotace je 100 hodin, zatímco související obor úklidový pracovník administrativních ploch má jen 60 hodin. „Vzdělávání v programu Úklidový pracovník – speciální práce směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence pro kvalitní a samostatnou činnost úklidového pracovníka,“ vysvětluje ředitelka školy. Naučí se přitom speciální dovednosti pro práce při údržbě povrchů, jako jsou mramor, žula, kůže, kámen nebo PVC, pracovní postupy při uzavírání ošetřených ploch, ale i řešení problémů nebo plánování a organizaci práce.

 

Škola o prázdninách

Po srpnové výuce čekala osmičku účastníků kurzu ve věznici 31. srpna zkouška nanečisto. „Neodnáší si z ní přímo platný certifikát, ale získali znalosti a dovednosti. Po propuštění je mohou uplatnit a získat certifikát složením zkoušky v této dílčí kvalifikaci,“ vysvětluje ředitelka věznice. Spolupráce lomnické školy s věznicí Kuřim nevznikla náhodně. „Byla jednou z možností, jak získat aktivního účastníka kurzu v období prázdninového klidu a dovolených,“ vysvětluje ředitelka školy Procházková. Vzhledem ke spolupráci školy a vedení věznice při jiných mimoškolních aktivitách byla podle ní nabídka pilotáže nového programu vzdělávání jen dalším krokem již úspěšné spolupráce. Organizace pilotáže náročného programu byla v období školních prázdnin pro pedagogy usnadněna tím, že program mohl být realizován v dopoledních hodinách, což by během běžné výuky ve školním roce nebylo možné. „Náročné bylo zajištění materiálního vybavení, přizpůsobení výuky režimu věznice, zajištění požadovaných materiálů a ploch. Vše se ale podařilo zvládnout díky vstřícnému přístupu paní ředitelky PhDr. Zuzany Kalivodové a zaměstnanců věznice,“ oceňuje Procházková. Porovnávat zájem žáků středního vzdělávání s přístupem a pozorností odsouzených ve věznici je ovšem podle slov ředitelky školy velmi obtížné: „Žáci ve škole mají tisíc dalších různých aktivit a zájmů, odsouzený má zcela jiný přístup…“ Jak připouští ředitelka Procházková, byly pocity učitelů při prvním vstupu do prostor věznice velmi stísněné. Nastupovaly i pochyby, zda vůbec dokáží v tomto prostředí pracovat. „Vstřícný přístup, organizační zajištění, ochota, trpělivost a pomoc personálu a vedení věznice ale postupně zklidnily naše negativní pocity a obavy z neúspěchu. Problémy se vždy vyřešily „za pochodu“ a bez narušení výuky,“ shrnuje Procházková.