UNIV 3 začal i na Vysočině: lidem pomůže zhodnotit neformální znalosti

11.1.2013     Jihlavské listy -  Na zámku v Třešti na Jihlavsku se 11. a 12. prosince 2012 sešli odborníci na celoživotní vzdělávání z celé ČR. Cílem pracovního jednání bylo vyhodnotit první fázi projektu ministerstva školství nazvaného UNIV 3.  

            Další činnosti projektu UNIV 3 se zaměří rovněž na inovaci systému akreditací na MŠMT. Vytvořena má být řada metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti a připraven bude také elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Inovována bude též metodika žádostí o akreditaci.

První rok řešení má za sebou nový projekt, který má lidem pomoci využít při rekvalifikacích znalosti a dovednosti, které se během života naučili mimo školu. To jim může vzdělávání zkrátit a zlevnit. Projekt nazvaný UNIV 3 se řeší v celé ČR s výjimkou Prahy, tedy také na Vysočině, kde se do něj zapojuje 13 škol. Navazuje na úspěšné předchozí projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení.

            Stovky škol v celé ČR (v projektu UNIV 2 KRAJE se jich zapojilo 325) se v rámci principu UNIV učily vytvářet vzdělávací programy na míru pro daný region, lektorovat dospělé a ovládat marketing svých programů na trhu vzdělávání. Tentokrát se pracovníci středních škol budou setkávat také s ostatními institucemi dalšího vzdělávání, především těmi, které rekvalifikace samy realizují. Už v prvních etapách zavádění principu UNIV na školách se poprvé objevil nový prvek v českém školství – totiž princip uznávání výsledků tzv. neformálního učení. Během života, na pracovištích nebo díky svým zájmům, se totiž mnozí lidé naučí řadu odborných znalostí a dovedností. Nový zákon č. 176/2006 Sb. pak umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být oficiálně zhodnoceny. Princip zhodnocení (proces uznávání) neformálně získaných znalostí uchazeče, spojený se vzděláváním v tzv. profesních (dříve dílčích) kvalifikacích, umožňuje zájemcům doplňovat si v kurzech pouze ty vědomosti a dovednosti, které jim chybí pro získání práce. Systémem složení zkoušek v jednotlivých profesních kvalifikacích ovšem může klient dojít i k výučnímu listu.

            Až donedávna se u nás daly oficiálně uznávané kvalifikace získat výhradně v klasickém školském systému. Nyní postupně dochází k naplňování vize o vybudování systému celoživotního učení. Jak zaznělo na jednání UNIV 3 v Třešti, je to nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodní konkurenci.

            Rekvalifikacím se podle posledních odhadů nevyhnou tři čtvrtiny lidí v produktivním věku. ČR se totiž ocitla v paradoxní situaci, kdy roste nezaměstnanost, a přitom firmy mnohdy marně hledají kvalifikované pracovní síly pro konkrétní práce.

 

UNIV trojka už jede

 

Projekt označovaný jako UNIV 3 začal loni v únoru. Rekvalifikace, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, propojí právě s procesem uznávání. V jeho rámci bude připraveno celkem 350 modulových rekvalifikačních programů, které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně budou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací.

            Vytvořené rekvalifikační programy budou navíc vycházet ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), což je oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon konkrétního povolání nebo pracovní pozice. Důležitou fází v projektu bude pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK. Celkem se uskuteční 600 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace.

            Jak uvedli řešitelé projektu z Národního ústavu pro vzdělávání Praha, bude to do určité míry „zkušební provoz“ projektu NSK. Pilotáže totiž v praxi ověří také nastavení požadavků obsažených ve standardech NSK. Vedle škol a vzdělávacích institucí se k pilotním ověřováním budou vyjadřovat především zaměstnavatelé v krajích, autorizující orgány a úřady práce.

Velmi důležitým principem pak bude v UNIV 3 již zmíněné propojení rekvalifikací s procesem uznávání. Půjde o to vyladit během realizace projektu postupy, které umožní, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit vzdělávacího programu v plném rozsahu, ale aby se mohl skutečně učit jen to, co mu pro naplnění standardu chybí.

 

Vzdělavatelé se vzdělávají

 

Samotná projektová činnost startuje v první fázi přípravou pracovníků středních škol a institucí dalšího vzdělávání, které na projektu participují. Na projektových seminářích se učí např. tvorbě modulových vzdělávacích programů podle standardů NSK, anebo se vzdělávají v roli hodnotitelů. To má zajistit dostatek odborníků pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu. Trvalá udržitelnost jeho principů je totiž jedním ze základních požadovaných předpokladů.