Úvodní konference „jižní skupiny“ projektu UNIV 3 – začátek nové etapy principu UNIV

TZ únor 2013 Brněnský hotel Voroněž je 25. a 26. února 2013 dějištěm další zásadní události v rámci principu, pro který se v oblasti dalšího vzdělávání v ČR vžil název UNIV. Koná se zde úvodní konference individuálního projektu národního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIV 3 – podpora procesů uznávání.

Pedagogická i další veřejnost se na úvodní konferenci seznámí s obsahem projektu UNIV 3, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a také modernizací akreditačního procesu.

Stejně jako v případě předcházejících projektů UNIV a UNIV 2 KRAJE, je řešitelem projektu Národní ústav pro vzdělávání v Praze.  Úvodní konference projektu UNIV 3 se odehrává v etapě, kdy se veřejnost v nabídce programů dalšího vzdělávání seznamuje s konkrétními výsledky předcházejícího projektu UNIV 2 KRAJE. V něm prokázalo 325 zapojených středních odborných škol v třinácti krajích ČR vysokou schopnost být kvalitními vzdělavateli dospělých, tvůrci vzdělávacích programů a spoluhráči sociálním partnerům na trhu vzdělávání.

Zatímco se projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení, jde projekt UNIV 3, který začal v únoru 2012, ještě dál. Jeho cílem je propojit rekvalifikace, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, s procesem uznávání. Při jeho realizaci se navíc tentokrát pracovníci středních škol budou setkávat a příp. spolupracovat i s ostatními institucemi dalšího vzdělávání, především s těmi, které rekvalifikace samy realizují.

Stejně jako UNIV 2 KRAJE, je i UNIV 3 řešen ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy. Pracovně řešitelé rozdělili území ČR ve vnímání projektu na „severní“ a „jižní“ skupinu. Severní skupina zahrnuje kraje Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Středočeský, do jižní skupiny spadají kraje Moravskoslezský, Vysočina, Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský a Jihočeský. V Brně se nyní setkávají právě představitelé této „jižní“ skupiny.

V rámci celého projektu UNIV 3 bude připraveno celkem 350 konkrétních modulových rekvalifikačních programů, které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně budou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Vycházet budou ze standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy z oficiální databáze dovedností potřebných pro výkon konkrétní profesní kvalifikace.

Důležitou aktivitou v projektu proto bude pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK. To umožní v praxi ověřit i nastavení samotných požadavků obsažených v těchto standardech. Celkem se uskuteční 600 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace. Vedle škol a vzdělávacích institucí se k „pilotážím“ budou vyjadřovat především zaměstnavatelé, o spolupráci budou žádány autorizující orgány a úřady práce.

Během realizace projektu by tedy měly být vyladěny postupy, které umožní, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit vzdělávacího programu v jeho plném rozsahu, ale aby si mohl skutečně doplnit jen ty znalosti a dovednosti, které mu pro naplnění standardu chybí.

Lidé tedy budou moci lépe využít při rekvalifikacích ty dovednosti, které se během života naučili mimo školu, což jim vzdělávání zkrátí a zlevní. Zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto kompetence mohly být oficiálně zhodnoceny.

Další činnosti projektu UNIV 3 se zaměří na inovaci systému akreditací na MŠMT. Vytvořena má být řada metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti a připraven bude také elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Inovována bude též metodika žádostí o akreditaci.

Samotná projektová činnost začala v roce 2012 přípravou pracovníků středních škol a institucí dalšího vzdělávání, které na projektu participují. Na projektových seminářích se účastníci postupně učí tvorbě modulových programů podle standardů NSK, anebo se vzdělávají v roli hodnotitelů v procesu uznávání. To zajistí dostatek odborníků (mimo projekt autorizovaných osob) pro přípravu modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.  

Do projektu UNIV 3 se zatím v první fázi v šesti krajích „jižní“ skupiny zapojilo 109 škol, z nichž 103 má již velké zkušenosti z účasti v projektu UNIV 2 KRAJE. V 1. vlně UNIV 3 vytvořily zapojené školy 94 vzdělávacích programů, které jsou nyní ve fázi posuzování. 

Novinkou v principu UNIV je přitom princip gestorských a konzultačních škol. Tedy ke kvalitě a skutečné praktické využitelnosti gestorem vytvořeného programu se vyjadřují i další školy v roli konzultantů. Od března 2013 se v krajích očekává připojení dalších desítek škol k projektu UNIV 3, které začnou vytvářet a konzultovat další vzdělávací programy ve 2. vlně. Očekává se brzké zapojení dalších institucí realizujících další vzdělávání.

Pracovní jednání Úvodní konference projektu UNIV 3  bude v brněnském hotelu Voroněž soustředěno v úvodní den  do formy volného diskusního fóra a odborné diskuse. Druhý pracovní den pak přinese v blocích jednání vystoupení zástupců MŠMT, NÚV, spolupracujících organizací a sociálních partnerů. Zástupci UNIV 3 seznámí účastníky zejména se záměry, obsahem a organizací projektu.

Přehled programů gestorovaných školami v jednotlivých krajích v 1. vlně projektu UNIV 3:

Moravskoslezský

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek, Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, Výpomoc při přípravě pokrmů, Výroba knedlíků, Chemik pro obsluhu zařízení, Příprava teplých pokrmů, Vrtání kovových materiálů, Zemědělský kovář.

Vysočina

Dekoratér keramiky, Výrobce sádrových forem, Rytec skla, Sklář pro duté sklo, Brusič skla, Bourání masa, Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat, Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat, Úpravy a opravy oděvů, Zámečník, Kominík - Měření spalin, Autolakýrník - finální povrchová úprava, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, Skladník, Manipulace se zbožím a materiálem, Stavitel podzemní hrobky, Elektrické rozvody, Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty, Chovatel a ošetřovatel skotu, Pěstitel základních plodin, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Údržba lesních cest, Doprava dříví, Frézování kovových materiálů, Soustružení kovových materiálů. 

Zlínský

Brusič skla, Točíř keramiky, Kontrolor strojírenských výrobků, Výroba jemného pečiva, Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin, Výpomoc při obsluze hostů, Výroba příloh, Manipulace se zbožím a materiálem, Řemeslná výroba perníků, Zhotovitel zateplovacích systémů, Údržba veřejné zeleně, Sportovní masáž.

Olomoucký

Výroba karamelových a kandytových výrobků, Základy kovoobráběčské práce, Barman,         Zemědělský kovář, Zhotovení pánských obleků, Manažer prodeje, Mechanik optických přístrojů, Evidence zásob zboží a materiálu.

Jihomoravský

Chemik – laborant, Chovatel okrasných a akvarijních ryb, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Knihař na automatických knihařských linkách, Kominík - Revizní technik spalinových cest, Montér strojů a zařízení, Podkovář, Podlahář povlakových podlah, Pokrývač skládaných krytin, Přeprava a ustájení jatečných zvířat, Ruční práce v produkčním zahradnictví, Rybníkář, Řemeslné zpracování čokolády, Sklenář, Sommelier, Stavební truhlář, Školkař, Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská, Zpracovatel ryb. 

Jihočeský

Doprava dříví,    Elektrická zařízení,      Florista, Fotograf v minilabu, Fotoreportér, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel vodní drůbeže, Krajinář, Líhňař, Montér ocelových konstrukcí, Montér suchých staveb,     Opravář malé zemědělské mechanizace, Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat, Pěstební činnost a ochrana lesa, Podlahář betonových podlah, Pomocník podkováře, Pstruhař, Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Výroba trvanlivého pečiva, Zelinář, Zhotovování sukní.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha,

tel: 274 022 312

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.: 274 022 111

www.nuov.cz/univ