2009/1

Strategie celoživotního učení. Nové projekty na podporu kurikulární reformy v odborném vzdělávání. Přechod k nové soustavě oborů vzdělání. Postavení absolventů VOŠ je rozporuplné.

bull09_01.pdf bull09_01.pdf (559,71 KB)