Cedefop: výsledky průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě

První výsledky z průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě, který pořádal Cedefop, ukazují, že hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají odborné vzdělávání a přípravu, je najít si práci (46 %). Hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají všeobecné vzdělávání, je pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni (45 %).

Důvody výběru vzdělávací cesty

Níže uvedená tabulka ukazuje důvody, proč si respondenti vybrali odborné nebo všeobecné zaměření pro absolvování vyššího středoškolského vzdělání. Respondenti, kteří absolvovali odborné vzdělání, uvádějí jako dva hlavní důvody pravděpodobnost získání práce (46 %) a zájem o předměty (41 %). Mezi respondenty, kteří absolvovali všeobecné vzdělání, byla nejčastějším důvodem možnost pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni. Podrobnější údaje naleznete v tabulce.


cedefop.jpg

Překlad popisků

Q11T Uvedl/a jsi, že tvé vyšší středoškolské vzdělání, tedy když ti bylo 16‒18 let, bylo primárně [všeobecné nebo odborné]. Zde je seznam faktorů, které při tvém výběru mohly hrát roli. Které z následujících faktorů tě tehdy ovlivnily?

(% - EU)
Absolventi odborného vzdělávání          Absolventi všeobecného vzdělávání
Pravděpodobnost získání práce
Zajímají tě dané předměty
S výběrem ti poradila tvá rodina či přátelé
Profesní vyhlídky
Jsi dobrý/á v daných předmětech
Možnost mít dobrý plat
Délka studia
S výběrem ti poradil někdo ze školy (učitel nebo kariérní poradce)
Vzdálenost od domova
Možnost pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni
S výběrem ti poradil někdo ze světa práce
Tví přátelé chodili na stejné předměty
Náklady na vzdělávání
Ostatní důvody
Nevím

Základní soubor: Respondenti, kteří absolvovali všeobecné nebo odborné vzdělávání na vyšším středoškolském stupni (n = 23 945)
Zdroj: Průzkum veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě, který pořádal Cedefop

 

Přeložila Aneta Stehlíková

 


 

CEDEFOP. Results from Cedefop's opinion survey on vocational education and training in Europe: Reasons for deciding on an educational path [online]. 2016 [cit. 2017-01-11].

Dostupné z WWW: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/results-cedefops-opinion-survey-vocational-education-and-training-europe