Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos 65 tisíc absolventů

Více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dostala spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se tam rádi ucházeli o práci. Zaměstnavatelé z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.

Dodatek však využijí i čeští zaměstnavatelé, protože v něm najdou údaje o obecných a odborných kompetencích, které absolvent získal a které na vysvědčení nenajdou. Dodatek k osvědčení pro své absolventy letos vydalo již 595 škol, tedy více než 42 % všech středních škol, obdrželo ho více než 55 % všech absolventů středních škol a učilišť.

Většinou tento doklad pro své absolventy vydávají školy, které předpokládají, že jejich absolventi vycestují do Evropy, ať už na studijní stáž, nebo brigádu. Vydávání dodatků k osvědčení je pro školy dobrovolné. Dodatek k osvědčení dostávají absolventi bez ohledu na své studijní výsledky – dodatek se vztahuje na danou kvalifikaci a je totožný pro všechny osoby se stejným oborem středního vzdělání, Národní centrum Europass však umožňuje na dodatek doplnit název a adresu školy, ve které absolvent příslušný obor studoval. Tento dodatek se vydává zdarma v češtině a v jednom z cizích jazyků (angličtina, němčina nebo francouzština). K lepší představě zaměstnavatelů o kvalifikaci uchazeče přispívá i údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF), který se od loňska na dodatcích objevuje. Více informací o rámci kvalifikací lze nalézt na www.eqf.cz.

O dodatky k osvědčení mohou požádat i jednotlivci, pokud vyšli ze školy, která dodatky nevydává, nebo pokud absolvovali školu ještě před vznikem Europassu v roce 2005. Pokud dodatek na požadovaný obor byl již v minulosti vystaven, připravíme ho zájemci do týdne, pokud jde o obor nový, závisí čekací doba na vytíženosti NCE a odborných garantů NÚV.

Škola  by měla absolventovi sdělit, k čemu dodatek je

Absolventi často nevědí, co za papír k vysvědčení dostali a k čemu ho mohou použít. Škola by tuto informaci absolventům měla sdělovat při předání dokumentu, jinak ho žáci náležitě nevyužijí. Použití dodatku k osvědčení jim přitom může poskytnout výhodu při vstupu na evropský pracovní trh či získání studijní stáže.

K lepší představě zaměstnavatelů o kvalifikaci uchazeče přispívá i údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF), který se od loňska na dodatcích objevuje. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Z úrovně EQF tak lze získat představu, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč má a co od něj mohou v pracovní rovině očekávat. Údaj o úrovni EQF se v budoucnu objeví také přímo na maturitním vysvědčení, výučním listu i vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Soutěž Europassu pro žáky středních škol

Od 2. září do 30. listopadu 2013 pořádá Národní centrum Europass pro žáky středních škol soutěž, ve které budou soutěžící vkládat na facebook Europassu (www.facebook.com/europass.cr) fotografie a odkazy na videa z brigád a stáží nebo krátké články (do 1000 znaků) o tom, co jim zahraniční pobyt přinesl do osobního i profesního života.

Příspěvky budou hodnotit navzájem nejen soutěžící, ale i široká veřejnost jednoduchou volbou „To se mi líbí“. Hlavní výhrou soutěže je desková hra Evropa – otázky a odpovědi, další výherci dostanou propagační předměty Europassu (kompas, jojo, lupa). Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé kolektivy a třídy. Pokud vyhraje třída nebo kolektiv, uspořádá NCE informační seminář přímo ve škole, kde žáky seznámíme s dokumenty Europassu, naučíme je vyplnit životopis a předáme výhru. Více informací o soutěži najdete na www.europass.cz.

Lucie Šnajdrová