Máme na školách odborníky na e-learning?

V letech 2011–2013 se tým Národního ústavu pro vzdělávání aktivně účastnil mezinárodního projektu Certified European eTutor (CET), který probíhal v rámci programu Leonardo a vedle expertů z ČR se do něj zapojili také odborníci z Německa, Velké Británie, Španělska a Finska. Cílem projektu je vytvoření nového evropského standardu pro školení učitelů odborného vzdělávání v oblasti e-learningu. Projekt využil úspěšný německý nápad zaměřený na vytvoření e-learningu pro e-tutory a testoval ho v jiných zemích EU.

Nejprve bylo tedy třeba e-learning přeložit z němčiny do angličtiny a následně ho otestovat v různých zemích. Pro pilotní běh v angličtině byla vybrána právě Česká republika a dále také Finsko. Pak byl v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem vytvořen evropský standard certifikace pro tzv. „e-tutory“.


Jakým úskalím projektový tým čelil? Jak se ukázalo, není zcela jednoduché najít mezi učiteli na SOŠ zájemce o absolvování e-learningu v angličtině. Úspěšné absolvování e-learningu také vyžadovalo, aby projektový tým soustavně podporoval vysokou motivaci účastníků, aby studium, ztížené navíc o orientaci v cizím jazyce, dokončili. V mezinárodní oblasti pilot také odhalil, že některé odborné pojmy je třeba uvést do kontextu v dané zemi a nelze použít doslovný překlad.


Kurz, který v projektu vznikl, je zaměřen zejména na učitele odborného vzdělávání, nicméně vhodný je také pro lektory, školitele a pro další pracovníky v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Kurz sestává ze tří modulů:

Modul 1: e-tutoring - základní kvalifikační předpoklady

Modul 2: e-tutoring - výuka a metodika

Modul 3: Integrace - rozvoj komplexního e-trainingu pro konkrétní vzdělávací případ


Více informací na www.cetutor.eu. a na sociální síti LinkedIn a na YouTube.

Petra DrahoňovskáJiří Tillner